Fra pandemikrise til tilpasning til en «ny normal» - en ekstraordinær tid for regjeringer

COVID-19: Bransjeperspektiv

Den raske spredningen av COVID-19-viruset utfordrer myndigheter til å opptre på måter som normalt er forbeholdt krig, store depresjoner eller naturkatastrofer. Pandemien har forårsaket en massiv global omveltning som vil vare i måneder fremover, i verste fall over år. Regjeringen vår foretar ekstreme tiltak for å begrense de økonomiske skadevirkningene og de menneskelige kostnadene.

I en krise som beveger seg raskt og informasjon strømmer inn fra alle retninger, ser vi til regjeringen for informasjon, veiledning og ledelse. Vi forventer at vi blir holdt trygge, friske og godt informert. Presset på myndighetenes evne til å handle raskt, er enormt. Hvordan ta de riktige grepene midt i en kaotisk virkelighet? Hvordan gå fra ad hoc-løsninger til en godt planlagt vei til bedring? Når vi så kommer ut av krisen, hvordan kan vi da sikre mer varig og effektiv respons i fremtiden? Vår respons til denne krisen må tilpasses situasjonens behov for rask håndtering og ta i betraktning både kortsiktige og langsiktige perspektiver.

Norske myndigheter og andre aktører vil oppleve at COVID-19-krisen gjennomgås i det vi identifiserer som tre overlappende faser: respond, recover og thrive.

Robust datafangst gjennom alle fasene vil være avgjørende for at myndighetene kan tolke signalene på riktig måte og handle i samsvar med dette.
 

Offentlig sektor er midtpunktet i kampen mot COVID-19

I slutten av april er de fleste land i responsfasen. Myndighetene beveger seg raskt og tøyer vanlige lover og prosedyrer: forretningsvirksomhet stenges, reiser begrenses, industriell kapasitet omdisponeres for å dekke presserende medisinske behov og det gis øyeblikkelig økonomisk hjelp.

Offentlig sektor har vært og er midtpunktet i kampen mot COVID-19: fra å sette i gang smittevernstiltak til å sikre sykehuskapasitet, til samarbeid med industri og næringsliv til å levere nødvendig medisinsk utstyr, samt utarbeide økonomiske støtteordninger til berørte virksomheter og enkeltpersoner. Vi har sett offentlige myndigheter handle raskt, på tross av et til tider kronglete byråkrati. Regjeringen har invitert nettverk av forskere, universiteter og private virksomheter til å utvikle testmetoder og mulige vaksiner.
 

Testing før gjenåpning

Når vi nå skal gjenåpne deler av samfunnet i Norge er det vesentlig at dette gjøres med stor grad av trygget og forsikring om at vi innbyggere har sikre rammer for å bevege oss rundt i ulike deler av samfunnet. Slike rammer handler eksempelvis om at vi har kontroll på smittespredning og at vi har kunnskap om hvor og hvordan smitte utvikler seg.

Ser vi til blant annet fra Østerrike vet vi at det ble gjennomført omfattende testing for å sikre at myndighetene hadde god oversikt over smittespredning. I skisteder med mest smitte som ble satt under streng karantene, har helsemyndighetene gjennomført testing av nesten 80 prosent av innbyggere (som St. Anton med 2400 innbyggere) for å avgjøre om de kan oppheve karantene. De fant at da at nesten 19 prosent var fortsatt smittet. Dette førte til at de valgte å fortsette karantenereglene ytterligere noen uker.

 

RESPOND

Handle for å fremme sikkerhet og kontinuitet

  • Fokuser på det nødvendige
  • Tilby maksimal fleksibilitet
  • Handle så raskt som mulig


RECOVER

Gjenopprett og kom sterkere ut

  • Bevege mot normalitet
  • Tilby høy fleksibilitet
  • Handle med høy hastighet


THRIVE

Forbered deg på den nye normalen

  • Bygg langsiktige forbedringer i offentlig sektor
  • Etablere et bedre grunnlag for fremtiden
  • Lag et nytt nivå av fleksibilitet

Ulike tiltak som myndighetene verden over setter i verk under koronakrisen

Øke kapasiteten i helsevesenet
Øke antall helsepersonell, bruke teknologi for å redusere belastningen på sykehus og leger, velge interne og eksterne nettverk for løsninger.

Tilpasse regelverket ved behov
Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet gir forskrifter med hjemmel i smittevernloven (sentrale forskrifter), kommuner kan fatte lokale forskrifter med hjemmel i samme lov, og Helsedirektoratet gir ulike anbefalinger og råd.

Gjøre massetesting
Mange individer med COVID-19 er uten symptomer, men likevel smittsomme. Dette betyr at utbredt testing, både for sykdommen og for immunitet, vil være avgjørende for å kontrollere epidemien.

Bruke digitale verktøy og smittesporing
Etter hvert som et land skalerer opp testkapasiteten sin, kan også sosial sporing brukes overfor de som er smittet. For å fremskynde bedringen fra SARS, brukte Singapore innovative digitale teknologier, inkludert termiske scannere.

Stimulere til rask utvikling av diagnostikk, vaksiner, terapi, medisinsk utstyr og testing
Regjeringen bør gjøre det lettere for eksterne organisasjoner å få fart på vitenskapelige gjennombrudd.

Bruke kommunikasjon til å informere og bygge tillit
Etater bør bruke målrettte kommunikasjon for å nå forskjellige målgrupper (millennials, sårbare populasjoner osv.).

Smitteverntiltak
Nesten alle land har vedtatt smitteverntiltak for å redusere overføringshastigheten.

På tide med langsiktige forbedringer av offentlig virksomhet

Etter hvert som den umiddelbare faren letter, vil regjeringene gå over i gjenvinningsfasen (recover). Offentlige virksomheter vil starte på reisen tilbake til det normale. Regjeringen vil fortsatt ha behov for å bevege seg raskt og ta noen «kjappe løsninger» på noen områder, men med færre enkeltstående strenge tiltak slik vi har sett i tidligere faser.

Etter å ha gjennomlevd krisen, vil myndighetene vurdere langsiktige forbedringer av offentlig virksomhet, for å sikre at de kan svare mer effektivt på fremtidig risiko. Gamle regler og forskrifter vil bli revurdert, slik at teknologier som var effektive under krisen, for eksempel virtuell samhandling, blir permanente arbeidsmåter. Videre vil det bli foretatt ulike evalueringer av krisehåndteringen.

Reisen fremover vil ikke være lett. Den økonomiske nedgangen har redusert inntektene til staten, samtidig som etterspørselen etter offentlige tjenester har steget til nye høyder. Det er en trippel krise; rettet mot helsen vår, økonomien vår (også gjennom et markant oljeprisfall) og våre myndigheter. Har myndighetene de rette verktøyene for å veilede oss gjennom fasene respond, recover og thrive?

Governments’ response to COVID-19

From pandemic crisis to a better future

Executive summary
Var denne siden nyttig?