Artikkel

Den glemte strateg

Økonomiundersøkelse i statlig sektor

Økonomifunksjonen bruker for mye tid på kortsiktige prioriteringer, viser Deloittes undersøkelse om økonomistyring i statlig sektor. - Mangel på langsiktighet kan forklares med fokus på årlige budsjettrammer, men det fører til problemer med å løfte seg til et optimalt strategisk nivå, sier Nina Kristine Østlund, partner i Deloitte.

I 2017 gjennomførte Deloitte undersøkelse om økonomistyring i statlig sektor. Målgruppen var økonomisjefer-/direktører og administrasjonssjefer med ansvar for økonomifunksjonen. Tema for undersøkelsen var økonomisjefens roller og ansvar, hvordan økonomi- og virksomhetsstyring praktiseres og modenheten i økonomifunksjonen.


Rammestyring viktigste styringsprinsipp 

Hovedfunn fra undersøkelsen viste at rammestyring var det viktigste styringsprinsippet, og kontant budsjett var det mest brukte styringsverktøyet. Hos virksomhetene som har innført SRS, så vi imidlertid at bruk av periodisert budsjett var mest brukt og ga høyest nytte. Videre hovedfunn er

  • 80 prosent av respondentene oppga at virksomhetene som hadde benyttet SRS hadde gitt økt nytte
  • 71 prosent oppga at bruk av periodisert regnskapsinformasjon bidrar til bedre budsjettstyring - noe som viser at de fleste benytter denne regnskapsinformasjonen i sin styring
     

Bruker for mye tid på kortsiktige prioriteringer

Undersøkelsen viste også at økonomifunksjonen bruker for mye tid på kortsiktige prioriteringer. Med manglende langsiktig fokus kan økonomifunksjonen ha problemer med å løfte seg til et optimalt strategisk nivå, forklarer Nina Kristine Østlund, partner og ansvarlig for Deloittes økonomifaglige rådgivingstjenester for offentlig sektor. 

- Selv om mangel på langsiktighet kan forklares med fokus på årlige budsjettrammer, ser vi likevel at virksomheter som inkluderer økonomisjefen i toppledergruppen har større fokus på langsiktig økonomisk planlegging, sier hun.

Når økonomisjefen ikke har strategiansvar, risikerer man å miste koblingen mellom strategi og et langsiktig perspektiv på økonomi.

- Vår påstand er at man ved å gi økonomifunksjonen en mer sentral rolle kan forbedre den totale styringen av virksomheten, forteller Østlund.

Den glemte strateg

Økonomiundersøkelse i statlig sektor

Les rapporten her

Økonomistyring i offentlig sektor - hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert på Deloittes siste innsikt om offentlig sektor her

Les mer om våre tjenester innen økonomistyring i offentlig sektor her

Meld deg på vårt nyhetsbrev Ditt Deloitte for rapporter og invitasjoner

 

Les rapporten fra 2021: Statlig økonomistyring - Hvordan ruste seg for fremtiden?  

Var denne siden nyttig?