Artikkel

Hvordan oversette militær kompetanse til det sivile arbeidslivet

I samarbeid med Forsvaret og organisasjonene SIOPS og NROF arrangerte Deloitte en workshop for å finne de beste mulighetene til hvordan vi kan bruke militær kompetanse i det sivile arbeidslivet. Målet var å finne løsninger som kan hjelpe Forsvaret med å identifisere de som er i risikosonen for å ikke få jobb etter endt tjeneste.

(Til venstre: informasjonsansvarlig i Norske Reserveoffiserers Forbund, Camilla Briså sammen med redaktør i Pro Patria, Roy Thorvalden og Ragnhild Hauge, nordisk leder for forsvarssektoren i Deloitte).

Deloitte satser på innovasjon og transformasjon i offentlig sektor

Satsningen er kjent som GovLab og gjennom denne kan Deloitte bistå offentlige kunder med å bygge en innovativ organisasjon gjennom lederutvikling, kulturbygging og utvikling av innovasjonsferdigheter og gjennomføre konkrete innovasjonsprosjekter.

I samarbeid med Forsvaret og organisasjonene SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) og NROF (Norske Reserveoffiserers Forbund) arrangerte Deloitte i slutten av juni en workshop for å finne de beste mulighetene til hvordan vi kan bruke militær kompetanse i det sivile arbeidslivet. Målet var å finne løsninger som kan hjelpe Forsvaret med å identifisere de som er i risikosonen for å ikke få jobb etter endt tjeneste.

Kurset gjennomførte en opplæring i «Innovation by design», en systematisk og repeterende fremgangsmåte for å utvikle nye konsepter, produkter eller tjenester, der brukeren er i fokus. Denne typen «innovation booster-opplæring» er et kurskonsept for både medarbeidere og ledere som gir deltakerne innsikt i trender og drivere som påvirker offentlig sektor. I tillegg gir kurset inspirasjon til å bli mer kreative og innovative, samt tar deltakerne gjennom innovation by design-prosessen, for å forstå behovet for innovasjon og bygge kompetanse og ferdigheter – samtidig som deltakerne får prøve å løse reelle utfordringer.

Hva gjør SIOPS og NROF?

SIOPS er en organisasjon for soldater som har tjenestegjort i utlandet - kvinner og menn som har ofret helse og familieliv for å tjenestegjøre norske forpliktelser og interesser i verdenssamfunnet. Organisasjonen har som mål å sikre at færrest mulig kommer til skade i internasjonale operasjoner, et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer for de som har blitt skadet.

NROF er en politisk uavhengig organisasjon som ivaretar interessene til reservister - offiserer som ikke er fast ansatt i Forsvaret - og støtter Forsvaret ved å bidra til at reserven brukes som en aktiv ressurs.
Militær kompetanse bør få flere muligheter i næringslivet

På kurset fikk deltakerne beskjed om at de skulle løse utfordringen «Hvordan oversette militær kompetanse til det sivile arbeidslivet?». Forsvaret og organisasjonene bistod med reservister og veteraner til intervju, hvor de delte erfaringer og synspunkter for å hjelpe deltakerne med å forstå utfordringen bedre. På bakgrunn av dette måtte deltakerne utvikle løsninger. Disse løsningene skal bidra til å utnytte egenskaper som ofte forblir usett og uutnyttet.

– Det er veldig fint at Deloitte, som et stort sivilt firma, ser nytten av å synliggjøre reservisters og veteraners muligheter og utfordringer i næringslivet. Det er et viktig bidrag for å bevisstgjøre arbeidsgivere om at de kan ha mye uutnyttet kompetanse blant sine ansatte. 

- Camilla Briså, Informasjonsansvarlig i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).


– Det er utrolig raust av veteranene og reserveoffiserene å stille opp og dele sine erfaringer med oss i Deloitte. Dette bidrar til at vi får en realistisk tilnærming til kompetansebygging, sier Ragnhild Hauge, nordisk leder for forsvarssektoren i Deloitte.

Deloitte-løsning kartlegger risikoprofiler gjennom stordata for å gi karriereveiledning

Resultatet av kurset ble fem gode løsninger og en vinnerløsning kjent som «M’appen». M’appen skal hjelpe Forsvaret med å identifisere de som trenger bistand for å komme i arbeid etter endt tjeneste gjennom bruk av data. Ved bruk av stordata samles informasjon fra brukere og offentlige etater til en risikoprofil.

Deretter kan veterankontoret skreddersy oppfølgingen for å få oversikt over hvem som er i risikosonen for å ikke få jobb etter endt tjeneste. Ideen er basert på å bruke data analytics for å kartlegge hvem som har utfordring med å komme i jobb etter endt tjeneste og hvorfor, for å så kunne tilpasse løsninger til dem. Tanken bak M'appen er at det ikke er nødvendig å gi karriereveiledning til alle ettersom flertallet klarer seg, men å finne de som virkelig trenger hjelp og tilpasse løsningene etter hvem dette er og hvilke behov de har.

M'appen er inspirert av uttrykket «Hvis du vet hvor du har vondt, hvorfor behandle hele kroppen?».

– Det er veldig verdifullt å lære en ny metodikk og teste den på ekte problemer, ekte brukere og forhåpentligvis kunne utgjøre en forskjell ut av dette

- Tor Sivertsen Prestegard, Senior consultant i Human Capital og deltaker

Var denne siden nyttig?