Artikkel

Politi 4.0 - Neste generasjons politi

Droner, augmented reality (AR), kunstig intelligens (AI). Dette er teknologi som brukes av politifolk i dag, ulike steder i verden. Teknologien utvikles raskt og skaper en rekke nye muligheter, men også noen helt nye utfordringer for politiet.

Politiet strever mange steder med balansegangen mellom å oppfylle krav til kostnadskutt samtidig som de møter økende etterspørsel og mer kompleks kriminalitet.

Stilt overfor samme dilemmaer har politiet i ulike land funnet forskjellige løsninger og det finnes mange inspirerende eksempler på innovativ fornyelse. Det ligger mye potensiale i å lære av de beste.

Deloitte har lang og bred erfaring fra samarbeid med politiet i en rekke land, og har laget en rapport basert på en visjon om fremtidens politi, kalt politiet 4.0.

Rapporten fokuserer spesielt på politiet i Storbritannia, men har også brukt data fra Norge og flere andre land. På tvers av landegrenser må politiet stille seg de samme spørsmålene om veien fremover.

Katrine Minken, partner i Deloitte med ansvar for justissektoren, sier følgende om rapporten:

- Politiet står overfor spennende muligheter til å lære om løsninger andre land har utviklet for de samme utfordringene som vi har her i Norge. Rapporten gir inspirasjon til å omfavne den teknologiske fremtiden, og samtidig ta vare på de verdiene som gjør at vi har høy tillit til politiet i dag.

Rapporten tar for seg seks trender som former fremtiden for politiet:

  1. En heldigitalisert verden: Der enhver kriminell handling har digitale spor, og data er en av politiets viktigste hjelpemidler
  2. Privatisering av sikkerhet: Næringsliv og privatpersoner investerer store midler i kriminalitetsforebygging og etterforskning. 
  3. Tilpasninger til stadig raskere utvikling: Nye former for kriminalitet, nye verktøy for politiet og potensiale for rask mobilisering av mennesker gjennom sosiale medier
  4. Utnytte cyber-fysiske systemer, såkalt «Internet of Things» som kobler ulike gjenstander sammen med hverandre. 
  5. Bruke den store kunnskapsbasen om hva som fungerer når det gjelder å bekjempe kriminalitet: Informasjonsbasen er så enorm at det krever gode systemer for å prosessere og dra nytte av kunnskapen
  6. Full åpenhet i arbeidet: Økt overvåking og kontroll både av publikum og politiets aktiviteter

For å møte denne utviklingen, er politikere og politiet tvunget til å foreta noen viktige valg, om roller, prioriteringer og investeringer. I rapporten presenteres et rammeverk som støtter beslutningstakere. Valgene som dette rammeverket legger opp til skal lede oss frem til neste generasjons politi:

Et politi som utnytter data, strategisk innsikt, brukerorientert design og cyber-fysiske systemer for å skape sømløs kontakt med publikum og andre samarbeidspartnere og gjennom det bidra til et trygt samfunn.

Last ned rapporten her.

Var denne siden nyttig?