Workshop: Hvordan gå fra militært til sivilt arbeidsliv?

Artiklene er et utdrag fra Pro Patria, 4. utgave, 2019. Skrevet av Roy Throvaldsen fra Pro Patria og Camilla Briså fra Norske Reserveoffiserers Forbund.

Deloitte Norge ønsker å lære mer om hvordan militær kompetanse kan oversettes til et språk som det sivile arbeidslivet forstår. I slutten av juni holdt konsulentfirmaet workshop for 22 av sine konsulenter, med deltakelse fra SIOPS, NROF og Forsvarets veteranavdeling. 

Mads Holmelid er blant de tidligere ansatte i Forsvaret som nå har funnet seg vel til rette som konsulent i Deloitte. Og Spranget han har tatt, er stort. Han startet nemlig som militærtannlege.

Les hele artikkelen her.

Det er veldig fint at Deloitte, som et stort sivilt firma, ser nytten av å synliggjøre reservisters og veteraners muligheter og utfordringer i næringslivet. Det er et viktig bidrag for å bevisstgjøre arbeidsgivere om at de kan ha mye uutnyttet kompetanse blant sine ansatte. 

- Camilla Briså, Informasjonsansvarlig i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).

Det er utrolig raust av veteranene og reserveoffiserene å stille opp og dele sine erfaringer med oss i Deloitte. Dette bidrar til at vi får en realistisk tilnærming til kompetansebygging.

- Ragnhild Hauge, Nordisk leder for forsvarssektoren i Deloitte.

Var denne siden nyttig?