Artikkel

Utforming av framtidens arbeid i offentlig sektor

How to redesign government work for the future

Ettersom stadig flere næringslivsledere utformer arbeidsplasser med utgangspunkt i kunstig intelligens (AI), robotikk og nye forretningsmodeller, ser vi her på hvilke skritt ledere i offentlig sektor kan ta allerede nå for å endre sine arbeidsplasser og få mest mulig ut av mulighetene både for mennesker og maskiner.

De fleste av jobbene vi har i dag vil ikke finnes i morgen. World Economic Forum spår at 65 prosent av alle barn som starter på skolen i dag vil ende opp med helt andre typer jobber enn de som finnes i dag.

Dette representerer en mulighet for offentlige organisasjoner og ansatte til å endre utforming av arbeid og jobber, ikke bare for å tilpasse seg teknologi og maskiner, men også for å ta høyde for nye behov og aktiviteter, blant annet de som oppstår som følge av store skift i økonomi, arbeidsstyrke og samfunnsutvikling;

  • For eksempel vil en offentlig ansatt HR-medarbeider som nå kun ansetter folk i hel stilling, kunne begynne å benytte digitale plattformer med såkalte crowdworkers eller freelansere til mikrojobber for enkelte typer arbeidsoppgaver.
  • En innkjøpsavdeling vil kanskje trenge noen med blokkjedekompetanse for å sikre god styring av forsyningskjeder.
  • Eller, gitt den økte bruken av algoritmer i offentlige systemer, kan ulike aktører nå se behovet for å hindre at systematiske skjevheter siver inn i statlige og kommunale programmer.

 

Kombinasjonen menneske og maskin driver frem nye jobber

Noen organisasjoner har allerede begynt å ta sine første grep for ny arbeidsutforming.

I en nylig Deloitte-undersøkelse med mer enn 11.000 næringslivsledere, svarte 61 prosent av respondentene at de jobbet aktivt med å utforme jobber i lys av kunstig intelligens (AI), robotikk og nye forretningsmodeller.

Hvordan kan en slik ny arbeidsutforming se ut for offentlige organisasjoner? Vi tar opp noen viktige hensyn når det gjelder utforming og ser på noen prinsipper for organisasjoner som har begynt å tenke på å bruke en slik prosess. Vi ser også på en av de aller viktigste drivkreftene for endringene i arbeidsmarkedet: kombinasjonen menneske-maskin, eller hvordan mennesker jobber med teknologi og maskiner.

Les mer og last ned rapporten her.

 

Uforming av framtidens arbeid i offentlig sektor

En steg-for-steg guide til bedre samarbeid mellom mennesker og maskiner i offentlig sektor

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?