Artikkel

Smarttelefonen stryker på innbyggertesten

Global Mobile Consumer Survey 2019 - Nordic

Nordiske forbrukere bruker smarttelefonen til nesten alle digitale oppgaver – unntatt offentlige tjenester. Her ser det ut til å være et uutnyttet potensial.

De nordiske landene er kjent for å være blant de mest digitaliserte i verden. Vi kan behandle så godt som alle forespørsler på nettet, enten det gjelder å søke om visum eller bestille legetime. Denne undersøkelsen har vist at smarttelefonen er den enheten vi foretrekker, og derfor vil det være rimelig å anta at folk vil bruke smarttelefonen til alle disse offentlige oppgavene også – men slik er det ikke. Interessant nok viser undersøkelsen at halvparten av nordiske forbrukere aldri søker om offentlige tjenester gjennom smarttelefonen.

 

Fem hovedpunkter fra offentlige tjenester

  • Halvparten av nordiske forbrukere (49 prosent) bruker aldri smarttelefon til å søke om offentlige tjenester.
  • Danskene er minst tilbøyelige til å søke om tjenester ved hjelp av smarttelefonen (59 prosent gjør det aldri).
  • Bare en femtedel av nordiske forbrukere bruker smarttelefonen til å søke etter informasjon på en nettside fra en offentlig etat.
  • Kvinner fyller ut skjemaer på smarttelefonen oftere enn menn.
  • Unge voksne i alderen 18–24 er den gruppen som er mest aktive når det gjelder samhandling med ansatte i det offentlige.

 

Deloitte-ekspertens syn

Disse resultatene understreker det store, uutnyttede potensialet som ligger i digital transformasjon i offentlig sektor. I dag er nettinnhold ofte tilpasset PC-skjerm som standard, og skjemaer som er fylt ut på nett, kan skrives ut og leveres til en ansatt i det offentlige for godkjenning. Dette er åpenbart en utdatert prosess, og offentlige etater går glipp av mange muligheter til mer effektiv gjenbruk av innbyggerdata.

 

Mange offentlige virksomheter jobber med å digitalisere tjenester slik at det passer til fremtidens samfunn, men det er fremdeles mye som gjenstår for å tilpasse tjenestene til ulike brukerbehov og foretrukne digitale kanaler.

Katrine Høysæter Minken, leder offentlig sektor i Deloitte Norge.

 

Utnyttelse av smarttelefonens potensial

Offentlige etater kunne med fordel tenke mobil først, der informasjon og tjenester utvikles for mobiltelefon. Dette krever rom for kreativitet og smidige, brukervennlige metoder i den digitale utviklingsprosessen. Det kan være nyttig å samle kunnskap om innbyggernes digitale atferd og om det større digitale økosystemet der innbyggerne allerede er til stede.

Herfra er det naturlig å gå videre til å utvikle en brukerreise fra A til Å: Distribuerte tjenester eller tjenester skapt på tvers av offentlig sektor, i tillegg til integrerte IT-systemer, gjør det enkelt for brukerne å gå fra én offentlig plattform til en annen. Dette ville virkelig gjøre offentlige digitale tjenester attraktive.

Til slutt er det viktig å skape bevissthet rundt nye digitale muligheter. Altfor ofte glemmer organisasjonene dette etter å ha innført et nytt IT-system. For uten aktive brukere har digitale plattformer ingen egentlig verdi.

Global Mobile Consumer Survey 2019 - Nordic

Les rapporten her
Var denne siden nyttig?