Digital & Emerging Technology, Public sector

Perspektiv

Styresmaktenes digitale forvandling

The Journey to Government’s Digital Transformation

Hvordan ser ulike nasjoner på skiftende globale trender, og hva er fremtidsutsiktene for digital teknologi i offentlig sektor?

Oppsummering

Styresmakter fra Toronto til Seoul er midt i en historisk forvandling, ettersom de forlater analoge driftsmodeller til fordel for digitale alternativer.

Vi har spurt mer enn 1200 funksjonærer fra over 70 land om digital transformasjon. Et overveldende flertall kan fortelle at digitale teknologier har stor betydning for myndighetene. 3/4 av respondentene sier at digitale teknologier fornyer offentlig sektor, og 96 prosent beskriver effekten på sitt eget område som betydelig.

Et annet nøkkelfunn i den internasjonale undersøkelsen er at styresmakter er på forskjellige stadier i sin digitale transformasjonsreise. En liten andel er hva vi vurderer som «modne», mens det store flertallet befinner seg fremdeles på et tidlig stadium av reisen.

Kun 30 prosent av de spurte organisasjonene vurderer sine digitale funksjoner som å være i forkant av sine kolleger i offentlig sektor. Nesten 70 prosent forteller at de ligger bak privat sektor. Respondentenes totale tilfredshet med sin organisasjons nåværende håndtering av digitale trender og tiltro til egen beredskap for å takle digitale trender er også lav.

Ifølge 75 prosent av svarene er press på kostnader og budsjett, samt krav fra innbyggerne, de to hoveddrivkreftene bak digital transformasjon. Kun 14 prosent av organisasjonene blir derimot drevet fremover av myndighetsdirektiver.

Rapport | Infografikk | Oppsummering
The Journey to Government's Digital Transformation
Mer informasjon
 
 
Last ned lokale dataanalyser av undersøkelsen.
 
 

Var denne siden nyttig?