Artikkel

Syv faktorer for digital modenhet

Et konstant press om innovasjon, samtidig som man skal sørge for vekst i en konkurransepreget hverdag, har sendt digital omstilling høyt på prioriteringslisten i alle bransjer. I en studie av amerikanske og europeiske virksomheter, oppgir tre av fire at de har satt i gang digitale initiativer. Ulike virksomheter vier betydelig med tid, innsats og kapital for å lykkes med digitaliseringen. Noen oppnår gode resultater, mens andres tiltak og innsats har liten innvirkning. Hvorfor er det så stor forskjell?

Deloitte har kartlagt dette gjennom å snakke med 1200 amerikanske ledere med innsikt i sin virksomhets digitale strategi. Lederne kommer fra en rekke bransjer, eksempelvis offentlig sektor, finans, telekommunikasjon, energi og varehandel. Selv om disse lederne er amerikanske, har funnene relevans også i Norge.

Kunnskapen fra denne kartleggingen, samt Deloittes egen erfaring, viser hvordan virksomheter kan strukturere initiativene for å sikre at de har en positiv effekt, altså at innsatsen de legger ned fører til at virksomhetene blir mer digitalt modne. Undersøkelsen har kommet frem til syv «digitale faktorer» som kan implementeres i virksomheten for å øke den digitale modenheten.

- Vi ser at stadig flere virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har startet opp digitale transformasjonsprosjekter. Gjennom denne rapporten kan du få tips til hvordan virksomhetene kan få mest mulig igjen for innsatsen, sier partner Katrine Minken.

Det sier partner i Deloitte, Katrine Minken.

 

Syv digital faktorer

De syv digitale faktorene som får fart på overgangen til bli en digitalt moden virksomhet er:

 • Fleksibel og sikker infrastruktur: Implementering av teknologiinfrastruktur som balanserer sikkerhets- og personvernhensyn med muligheten til å tilpasse kapasitet etter etterspørsel
 • Datamestring: Aggregere, aktivere og gjøre det mulig å tjene penger på silobasert og dårlig utnyttede data, gjennom å bygge det inn i produkter, tjenester og drift for å øke effektivitet, inntjening og brukerengasjement
 • Digitalt kunnskapsrike og åpne kompetansenettverk: Omlegging av kursprogram til å fokusere på digitale ferdigheter og bemanning av team gjennom fleksible, betingende kompetansemodeller for å raskt få tak i etterspurte ferdigheter og kunne tilpasse organisasjonens medarbeidere basert på behov
 • Deltakelse i økosystem: Samarbeid med eksterne partnere, herunder forskningsinstitusjoner, teknologiinkubatorer og gründerselskaper for å få tilgang til ressurser som teknologi, intellektuell eiendom eller mennesker for å øke virksomhetenes evne til å forbedre, innovere og vokse
 • Intelligente arbeidsstrømmer: Implementering og kontinuerlig re-kalibrering av prosesser som får det meste ut av både mennesker og teknologi, for å hele tiden sikre best mulig resultat og kunne frigjøre ressurser til aktiviteter som gir høyere nytte og verdi 
 • Felles kunde-/brukeropplevelse: Leveranse av en sømløs kunde-/brukeropplevelse bygget rundt et 360-graders kunde-/brukerperspektiv som er felles på tvers i organisasjonen, slik at kunder og brukere opplever en koordinert digital og menneskelig interaksjon som både er nyttig, fornøyelig og effektiv
 • Tilpasningsdyktig driftsmodell: Utvidelse av virksomhetenes drift og inntektsstrømmer gjennom å optimalisere tilbudene ut fra endrede betingelser for å øke inntekt og verdi

Det er ulike beskrivelser og meninger om hva digital transformasjon egentlig er. I denne saken bruker Deloitte digital transformasjon om det å bli en digital virksomhet i form av en virksomhet som bruker data og teknologi for å kontinuerlig utvikle alle deler av virksomhetsmodellen, hvilke tjenester og produkter som tilbys, hvordan man interagerer med brukere og kunder og hvordan driften er organisert.

For å lære mer om hvordan virksomheter bør arbeide med de syv digitale faktorene, last ned rapporten her.

Hovedpunktene fra rapporten oppsummeres under.

 • Virksomheter planlegger å investere mye i digitalt transformasjonsarbeid. Ifølge undersøkelsen vil digitale transformasjonsbudsjetter øke med 25 prosent i det kommende året mot året før.
 • Digital transformasjon handler om mer enn å implementere separate teknologier. I stedet krever det å utvikle et bredt spekter av teknologirelaterte eiendeler og ferdigheter, som vi kaller digitale faktorer, som kan bidra til å drive en virksomhet langs reisen mot å bli en digital virksomhet.
 • Til mer omfattende og koordinert virksomhetens digitale transformasjonsarbeid er, jo mer sannsynlig er det at virksomheten er digitalt moden.
 • Digitalt modne virksomheter har i gjennomsnittet dobbelt så bred innsats innen digital transformasjon som digitalt umodne organisasjoner.
 • For å prioritere arbeidet med digital transformasjon anbefaler vi først å implementere grunnleggende digitale faktorer som fokuserer på ressurser som infrastruktur og mennesker, for så å ta i bruk et bredt spekter av digitale faktorer i en bestemt del av virksomheten for å oppnå systemisk og gjennomgripende transformasjon av denne delen. Fokus på å omdanne systemer og operasjonelle funksjoner først er minst risikabelt, mens fokusering på kunde- og brukerrettede funksjoner kan gi raskere effekt i markedet. 
 • De digitale faktorene er viktige, men ikke tilstrekkelige, for digital transformasjon. Modne virksomheter kjennetegnes ved tilstedeværelsen av komplementære «myke» faktorer, som tydelig lederskap og digitale tankesett.
 • Høy grad av digital modenhet er korrelert med gode og over gjennomsnittet økonomiske resultater. Digitalt modne virksomheter har tre ganger så høy sannsynlighet for gode nettoresultat og årlig inntektsvekst som digitalt umodne virksomheter.

Syv faktorer for digital modenhet

Last ned
Var denne siden nyttig?