Artikkel

Tech Trends 2015

A public sector perspective

Vi utforsker åtte teknologitrender som er med på å forme fremtidens styresmakter. Funnene går fra nye tilnærmingsmetoder til programmeringsgrensesnitt, til de omfattende effektene som konnektivitet og analytics vil ha på digital kommunikasjon med innbyggerne. Innad hos myndighetene vil effektene dreie seg om den offentlige CIO-rollens utvikling, til endring av IT-kompetanse og leveringsmodeller.

Fem sterke utviklingstrekk er pådrivere for omfattende transformasjon: digital, analytics, nettsky, kjernesystemer og IT-rollen i forandring innen virksomheten. Disse trendene gir ikke bare drivkraft til innovasjon og åpner opp for nye forretningsmodeller – de muliggjør historisk nyvinning i både næringslivet og offentlig sektor.

I løpet av de neste 18–24 månedene kan hver av disse trendene endre måten offentlige organisasjoner kommuniserer med innbyggere, hvordan arbeid blir gjennomført og hvordan man samarbeider med IT-avdelingen. 

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?