Artikkel

Innføring av teknologi i militære systemer  

Finding the right innovation

Å innføre ny teknologi betyr ikke at det foregår en form for innovasjon. Innovasjon handler derimot om hvordan den nye teknologien kommuniserer med andre teknologier, om prosesser og om menneskene som bruker den.

Det militære har allerede sine egne premisser for konseptet - Doktrine, Organisering, Trening, Materiell, Lederskap, Personell, Fasiliteter og Interoperabilitet (DOTMLPFI). Dette er ikke-teknologiske faktorer som påvirker hvordan teknologien blir anvendt. Ved å fokusere kun på teknologi vil man gå glipp av de mest effektive innovasjonene som gir varig strategisk fordel.

Det moderne militære må evne å identifisere nye teknologier som vil forbedre ytelsen i dag samtidig som de skaper arkitekturer som bruker disse teknologiene til å gi varig strategisk operativ effekt. Nye teknologier kan du finne nesten overalt, men ny arkitektur krever detaljert kunnskap om en organisasjon og formålet.

Det er viktig at innføring av ny teknologi i forsvarssektoren ikke går på fri eksos, men samtidig må det være rom for å utforske og feile. Det er mange eksempler på langvarige høna-eller-egget problemstillinger som gjør at det ikke tas beslutninger om å fornye og forbedre, sier Ragnhild Elisabeth Hauge, director i Deloitte.

 

Les mer og last ned artikkelen Finding the right innovation her.

Les hele artikkelen

Finding the right innovation
Var denne siden nyttig?