Artikkel

Transporttrender i 2020

Hva er de viktigste trendene innen mobilitet i dag?

Vi ser på de viktigste trendene og hvordan de påvirker hvordan mennesker og varer beveger seg på tvers av det amerikanske transportnettverket – både på bakken og i luften. Å forstå disse trendene er viktig for å navigere dagens raskt skiftende mobilitetslandskap.

I denne rapporten ser vi på fem transporttrender og hvordan de påvirker hvordan mennesker og varer beveger seg på tvers av det amerikanske transportnettverket – på bakken og i luften. Den er utarbeidet for å hjelpe offentlige transportledere, som ser etter innovative ideer, til å se nødvendigheten av endring og for å vise den beste veien fremover. Å forstå disse trendene er viktig for å navigere dagens raskt skiftende mobilitetslandskap.

Fem transporttrender fra 2020 og fremover

Vi ser fem transformative trender forme mobilitetsagendaen fra 2020 og fremover. De er:

  • Integrert, friksjonsløs reise: Transportplanleggere ser et økende behov for å gjøre reise mer sømløst, med så få stopp og mellomstasjoner som mulig. Denne trender viser seg på mange måter, som for eksempel gjennom mobilitetspunkt som legger til rette for transport med flere ulike transportmidler, plattformer for billettløs reise, og innovasjoner i mikromobilitet og dør-til-dør-reiser.
  • Digital identitet: Transitt- og transportselskaper bruker digitale teknologier for å bedre gjennomstrømming, forbedre sikkerhet, og skape en bedre opplevelse for brukerne. Denne trenden innebærer et skift mot digitale førerkort for å styrke sikkerhet, og eksperimentering med ansikts- og biometrisk gjenkjenning for å øke effektivitet og gjennomstrømming på flyplasser.
  • Kundeopplevelse: Transportselskaper og det øvrige mobilitetsøkosystemet retter mer oppmerksomhet mot kundeopplevelse. De forenkler blant annet fysiske transaksjoner ved lokale veistasjoner, bedrer infrastrukturen for fotgjengere, og tilbyr mer inklusive reisealternativer i urbane områder.
  • Innovasjonsakseleratorer: Transportselskaper henter ekspertise fra privat sektor og fremmer samarbeid mellom det private og offentlige for å drive frem innovasjoner i eksempelvis fleksibel transport, autonom og sammenkoblet kjøretøyteknologi, og avstandsbaserte betalingsprogrammer.
  • AI-augmentert mobilitet: Et transportøkosystem utstyrt med kunstig intelligens (AI) kan utnytte data, analyser, og skybaserte plattformer til blant annet å redusere reisetid, håndtere kødanning, forbedre overholdelse av regelverk, støtte flyveledelse, og tilrettelegge for dynamisk lovgivning.

Mer bærekraftig, rimelig og trygt

For å få et innblikk i hvor mobilitet er på vei fra 2020 og fremover, så kan man se til San Diego. Der legger de lokale myndighetene grunnlaget for en fullstendig overhaling av regionens transportsystem. Målet er å gjøre systemet mer bærekraftig, tilgjengelig, rimelig og trygt, samtidig som å tilby innbyggerne faktiske transportalternativer til enkeltpersonskjøretøy.

San Diego tar utgangspunkt i de fem ovennevnte transporttrendene for å iverksette fem omfattende tiltak, eller transportstrategier:

  • Bruke teknologi, sensorer og nettverk til å endre måten veier brukes og vedlikeholdes på.
  • Utvikle høykapasitets, høyhastighets og høyfrekvente transittnettverk, som inkluderer nye metoder for transitt og forbedringer av eksisterende tjenester.
  • Introdusere nye mobilitetspunkter med alternative reisevalg, for å møte utfordringer knyttet til korte reiser og for å levere en mer sømløs reiseopplevelse.
  • Introdusere fleksible flåter av on-demand, delte, elektriske – og etter hvert, autonome – kjøretøy som kobler seg til transitt innen et mobilitetspunkt.
  • Bygge en integrert plattform kalt «Next OS» som vil fungere som «hjernen til hele transportsystemet». Next OS vil generere innsikt som planleggere kan bruke til å bedre håndtere transportsystemer.

Til syvende og sist så håper myndighetene å skape et mer integrert, brukersentrisk, tilgjengelig og rimelig transportsystem som, etter hvert, kan erstatte den bilsentriske modellen som har vært gjeldende siden Model T tok til veiene i 1908.

Transporttrender 2020

Å forstå fremtidens transporttrender er viktig for å navigere dagens raskt skiftende mobilitetslandskap.

Les rapporten her
Var denne siden nyttig?