Artikkel

Økende skepsis til selvkjørende biler og lav endringsvilje

Transportvaneundersøkelsen 2019 viser at en økende skepsis til selvkjørende biler og lav endringsvilje blant forbrukere når det kommer til transportvaner, kan føre til stagnering i utviklingen av nye transportløsninger.

I løpet av de siste ti årene har Deloitte undersøkt hvordan forbrukernes forventninger til transport- og mobilitetsløsninger har endret seg. Transportvaneundersøkelsen 2019 presenterer noen hovedtrekk som kan hjelpe selskaper knyttet til transportsektoren med å prioritere og velge riktig strategi og investeringer.

  • Trenden med økende tro på sikkerhet knyttet til selvkjørende biler har stoppet opp: Omtrent halvparten av amerikanere spurt tror ikke selvkjørende biler kommer til å være trygge. Den samme tendensen observeres i land som Japan, Sør-Korea, India, Tyskland og Kina.
  • EL-feberen har spredd seg over hele verden og etterspørselen etter elektriske kjøretøy er økende: Selv om 29 % av amerikanske respondenter foretrekker elbil eller hybrid som deres neste kjøretøy – opp fra 20% fra i fjor - kan lave bensinpriser, oppmykning i krav rundt utslipp, og færre subsidieløsninger føre til en stagnering i den økende etterspørselen etter elektriske kjøretøy.
  • Det er blandede meninger om og varierende betalingsvilje for sensorer og konnektivitetsløsninger i kjøretøy: Dette er løsninger som kan dokumentere alt fra prestasjonsnivå og operasjonell statistikk til geografisk lokalisering og passasjerers velvære. Interessen for løsninger som gir varsler om trafikkflyt og veisikkerhetsvarsler er generelt høy. Likevel er mange bekymret for at privat informasjon skal bli delt med eksterne aktører.
  • Forbrukere viser motstand mot å endre egne transportvaner: Selv om forbrukere i dag har flere valgmuligheter enn noen gang når det kommer til mobilitet og transportløsninger, er mange ikke villige til å endre måten man reiser på. En framtid med samkjøringsløsninger kan derfor avhenge av yngre generasjoner som i større grad er tilbøyelige til å ikke eie en egen bil.

Selv om det har vært stor utvikling av nye løsninger innen transport og mobilitet de siste årene er det viktig for næringslivet og offentlig sektor å følge med på om forbrukere faktisk tar i bruk dette, sier leder for transportsatsningen i Deloitte, Jørund Vollan.

Funnene i denne rapporten gir gode indikasjoner på hvordan selskaper i transportsektoren bør utvikle og markedsføre sine produkter og tjenester til forbrukerne. Blant annet ser vi at forbrukerne har et større fokus på sikkerhet og regulering enn tidligere antatt.

I september og oktober 2018 gjennomførte Deloitte en spørreundersøkelse på mer enn 25 000 forbrukere i mer enn 20 land i ulike deler av verden for å undersøke trender og preferanser innen transportsektoren. Rapporten fokuserer blant annet på forbrukernes interesse for avansert teknologi innen transportnæringen, inkludert selvkjørende biler. Videre sammenligner rapporten transporttrender hos forbrukere i ulike deler av verden.

Last ned rapporten i sin helhet her.

Transportvane-undersøkelsen 2019

Last ned
Var denne siden nyttig?