Oslo Innovation Week - Deloitte Norge

Perspektiv

Våre frokostseminarer under Oslo Innovation Week

Smart byutvikling er en naturlig konsekvens av økonomisk omstilling og omfattende teknologiske endringer. Urbanisering og befolkningsvekst skaper utfordringer i moderne byer som inkluderer alt fra arbeidsledighet, kriminalitet, klimanøytralitet og infrastruktur. En vellykket overgang fra en tradisjonell by til en "smart by" er avhengig av gode beslutninger og ikke minst gjennomføringsevne.

Deloitte er stolt samarbeidspartner med Oslo Innovation Week og arrangerer i den forbindelse flere seminarer hvor vi går nærmere inn på disse spørsmålene: Hvilke teknologier gjør byer smarte? Hvordan kan ulike aktører jobbe sammen for å finne gode løsninger? Hva kan vi lære av suksesshistoriene?

27. september: Fremtidens arbeidsplasser (i den smarte byen)

Debatten om åpne kontorlandskap har utviklet seg i takt med at fleksible jobber og aktivitetsstyrte kontorer har blitt en større del av norsk arbeidsliv, noe også Deloittehuset er et eksempel på. Som ansatt er du ikke lenger forpliktet til å arbeide innenfor husets fire vegger, men kan benytte alle fasiliteter på arbeidsområdet.

Smarte arbeidsplasskonsepter setter nye krav for en smart by, innen både mobilitet, infrastruktur og moderne planlegging og organisering av nye forretningsområder. Samtidig stiller det nye krav til sikkerhet, datatilgjengelighet og arkitektur/design.

Meld deg på seminaret

Fremtidens arbeidsplasser (i den smarte byen)

27. september 2017, kl. 08.30 - 10.00. Frokost serveres fra kl. 08.00

Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Til side for påmelding

28. september: Innovative helseløsninger i den smarte byen

Hvordan kan velferdsteknologi i kommune- og primærhelsetjeneste forbedre tjenestene?

Helsesektoren er i endring. Befolkningen opplever et digitalt taktskifte i andre bransjer og forventer at helsevesenet henger med. En eksplosiv endring innen digitalisering og innovasjon gir store muligheter for dagens aktører, og nye private aktører finner nye veier inn.

Deloitte vil bidra til utvikling av fremtidens helsevesen. Vi gir deg eksempler på smarte løsninger som hjelper deg å imøtekomme brukernes forventninger, og jobbe målrettet med innovasjon.

Meld deg på seminaret

Innovative helseløsninger i den smarte byen

28. september 2017, kl. 08.30 - 10.30. Frokost serveres fra kl. 08.00.

Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo
 

Til side for påmelding

28. september: Smarte byer, smart styring

Smarte byer er merkelappen på hvordan teknologi brukes for å skape fremtidens byer. Likevel handler det først og fremst om mennesker. Smarte byer er et spennende sted å arbeide, leve og finne grunnlag for nye ideer.

Hva er oppskriften for å gå fra en tradisjonell by til en smart by? Hva kan vi lære av byene som har kommet langt i sine satsninger?

Meld deg på seminaret

Smarte byer, smart styring

28. september 2017, kl. 12.00 - 14.00.

Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo
 

Til side for påmelding
Var denne siden nyttig?