Tjenester

IKT-rådgivning og -systemimplementering

• Planlegging, innføring og forvaltning av IKT

IKT er et sentralt virkemiddel for å nå virksomhetens mål. IKT skal bidra til å utvikle og understøtte virksomhetenes oppgaveløsing, arbeidsprosesser og behov for styrings- og beslutningsinformasjon. I tillegg stilles det stadig høyere krav til et digitalt førstevalg i kommunikasjonen mellom offentlige virksomheter på den ene siden og innbyggere og næringsliv på den andre siden. 

Deloitte bistår virksomheter med å planlegge, innføre og forvalte IKT-systemer som skaper verdi.

IKT-løsninger i offentlig forvaltning har som et av sine hovedmål å sikre effektiv samhandling på tvers av virksomheter og sektorer innenfor rammen av god informasjonssikkerhet. Deloitte tilbyr komplette løsninger for å hjelpe kundene våre med å ivareta informasjonssikkerhet og personvern på tvers av virksomheter. 

I tillegg bistår vi med tung funksjonell og teknisk systemkompetanse innenfor markedsledende standardapplikasjoner for blant annet virksomhetsstyring, saksbehandling og arkiv, Business Intelligence – beslutningsstøtte, analyse og datavarehus.

Offentlig sektor er i større grad pålagt å anvende standard programvare så langt det lar seg gjøre for å spare kostnader.  Vår erfaring er at bruk av såkalt hyllevare gir redusert risiko, lavere samlet prosjektkostnad, og ikke minst bedre og mer levedyktige løsninger enn tradisjonell egenutvikling/skreddersøm.

Vår leveransemodell legger til grunn en inkluderende arbeidsform hvor løsningene utformes i nært samarbeid med kundene våre for å møte deres behov best mulig, og for å sikre en vellykket implementering i organisasjonen.