Tjenester

Prosjekt- og programledelse

• Ledelse og kvalitetssikring av prosjekter og programmer

Det settes stadig større krav til at offentlige, så vel som frivillige, virksomheter må gjennomføre komplekse prosjekter som berører ulike aktører og interessenter. Vi bistår klientene våre med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte, med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder.

Ved oppstart av nye prosjekter og programmer er det helt avgjørende at målsettinger og rammebetingelser står i forhold til hverandre. God prosjekt- og programledelse ivaretar denne koblingen og sørger for at målene nås.