Tjenester

Revisjon og granskning

• Revisjon • Forvaltningsrevisjon • Granskning • Antikorrupsjon og antifraud

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vår tilnærming til revisjon er basert på høy integritet, bred kompetanse og full tilgjengelighet. Som revisjonspartner leverer Deloitte en verdiskapende revisjonstjeneste tilpasset virksomhetens behov. Utover et tradisjonelt kontrollfokus kan vi også bidra inn i utviklingen med å koble økonomi og drift med overordnete mål og strategi. 

Kommuner og fylkeskommuner skal ifølge kommuneloven gjennomføre forvaltningsrevisjon.

Deloitte kan bidra med ledelse og gjennomføring av en slik revisjon, og vurdere om kommuner og fylkeskommuner oppnår sine mål eller etterlever regelverk. 

Deloitte kan også bistå i granskning for å komme til bunns i komplekse hendelser.