Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Tjenester

Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Vi hjelper dere med tilpasningen til en verden i rask endring gjennom skreddersydde tjenester for offentlig sektor.

Vi hjelper med:

 • Innovation growth services: Forståelse av trender/skape «awareness», mulighetsrom og hvordan jobbe med innovasjon
 • Utvikle nye strategier for digitalisering og transformasjon 
 • Social innovation/ Sosialt entreprenørskap
 • Bidra inn i transformasjonsprosjekter
 • Tjenestedesign
 • Prototyper og design av nye løsninger
 • Juridisk bistand knyttet til transformasjon
 • Vurdere risiko knyttet til lansering og oppstart av nye konsepter/tjenester (eks. cyber)
 • Prosessautomatisering/ Robotics
 • Big data
 • Smart cities
 • Bli bedre innovatører: Metode og fasilitering

Våre kunder i offentlig sektor skal gjennom Deloitte og vårt GovLab-initiativ kunne:

 1. Holde seg oppdatert på ulike trender som treffer offentlig sektor.
 2. Få en oversikt over hva rører seg i markedet. Deloitte vil være en deltaker i innovative økosystemer og et bindeledd mellom kreative miljøer og endringsvillige organisasjoner.
 3. Få bistand til å tilpasse seg en verden i rask endring gjennom skreddersydde tjenester for offentlig sektor.

GovLab: Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

En verden i rask endring skaper muligheter, men også nye utfordringer for offentlig sektor. 

Til våre temasider

Kontakt oss

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Partner | Public Sector

Cecilia Flatum er partner og leder av offentlig sektor. Hun har 20 års erfaring fra sektoren og ønsker å bistå deg med å muliggjøre fremtidens velferdsstat, slik at det alltid er godt å bo i Norge! Ce... Mer