Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Tjenester

Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Vi hjelper dere med tilpasningen til en verden i rask endring gjennom skreddersydde tjenester for offentlig sektor.

Vi hjelper med:

 • Innovation growth services: Forståelse av trender/skape «awareness», mulighetsrom og hvordan jobbe med innovasjon
 • Utvikle nye strategier for digitalisering og transformasjon 
 • Social innovation/ Sosialt entreprenørskap
 • Bidra inn i transformasjonsprosjekter
 • Tjenestedesign
 • Prototyper og design av nye løsninger
 • Juridisk bistand knyttet til transformasjon
 • Vurdere risiko knyttet til lansering og oppstart av nye konsepter/tjenester (eks. cyber)
 • Prosessautomatisering/ Robotics
 • Big data
 • Smart cities
 • Bli bedre innovatører: Metode og fasilitering

Våre kunder i offentlig sektor skal gjennom Deloitte og vårt GovLab-initiativ kunne:

 1. Holde seg oppdatert på ulike trender som treffer offentlig sektor.
 2. Få en oversikt over hva rører seg i markedet. Deloitte vil være en deltaker i innovative økosystemer og et bindeledd mellom kreative miljøer og endringsvillige organisasjoner.
 3. Få bistand til å tilpasse seg en verden i rask endring gjennom skreddersydde tjenester for offentlig sektor.

GovLab: Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

En verden i rask endring skaper muligheter, men også nye utfordringer for offentlig sektor. 

Til våre temasider

Kontakt oss

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Head of Consulting Norway | Managing partner

Cecilia is the committed and passionate leader of Consulting at Deloitte Norway. We take on the most important and complex challenges of our time, and we help your organization to imagine, deliver and... Mer