Tjenester

Offentlige anskaffelser og OPS

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 10 % av norsk BNP, og det stilles stadig større krav til mer effektiv ressursbruk. Deloitte har mye erfaring med å bistå offentlige virksomheter med å gjennomføre anskaffelsesprosesser etter regelverket for offentlige anskaffelser. Vi gjennomfører OPS-anskaffelser, og benytter anerkjent metodikk ved investerings- og infrastrukturprosjekter som er underlagt krav om ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2). Vi fokuserer på å legge til rette for involverende og effektive prosesser gjennom aktivt bruk av vårt generiske metodeverk innen offentlige anskaffelser og prosjektledelse.