Seilbåt

Løsninger

Organisasjoner og foreninger

Innen bransjegruppen for ideelle organisasjoner har Deloitte samlet revisorer, konsulenter og advokater. Vi er til sammen drøyt 70 personer på landsbasis. Vi følger med når det skjer vesentlige endringer i organisasjonenes rammebetingelser og følger utviklingen i forhold til de nye reglene i momskompensasjonsordningen. Deloitte har betydelig kompetanse og relevant erfaring fra frivillige organisasjoner.

Spesialisering og erfaring

Gjennom spesialisering og erfaring om beste praksis er vi i stand til å yte våre klienter den beste service ved at vi på teamet:

  • Forstår særskilte utfordringer og behov
  • Har kunnskap om beste praksis og leverer løsningsorienterte tjenester
  • Holder oss og våre klienter orientert om endringer

Inkluderende arbeidsform

Vi kan dokumentere gode resultater gjennom en involverende samarbeidsform med våre kunder. I rekrutteringen og utviklingen av våre konsulenter har vi fokus på deres evne til å utvikle gode, mellommenneskelige relasjoner.

Våre tjenester

Revisjonstjenester »

Deloitte leverer tjenester innen finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Risikostyring og internkontroll »

Vårt tverrfaglige team bistår organisasjoner og foreninger med rådgiving, analyse og implementering knyttet til alle områder innen risikostyring og internkontroll.

Virksomhetsstyring »

Deloitte leverer tjenester innen alle aspekter ved virksomhetsstyring.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med våre eksperter som jobber med organisasjoner og foreninger:

Grete Elgåen, revisjon ideelle organisasjoner, Oslo
Mobil: 900 43 722
E-post: gelgaaen@deloitte.no

Bjørn Prestegård, revisjon, foreninger, idrettslag og forbund, Oslo
Mobil: 916 18 236
E-post: bprestegard@deloitte.no

Elsie Tjeransen, revisjon, stiftelser, foreninger, idrettslag og forbund, Oslo
Mobil: 958 13 562
E-post: etjeransen@deloitte.no

Knut Toftegaard, advokat, avgift, Oslo og Drammen
Mobil: 909 15 155
Epost: ktoftegaard@deloitte.no

Erik Fredum, advokat, tax and legal, Oslo
Mobil: 907 27 255
E-post: efredum@deloitte.no

Lennart Sjøgren, consulting, Oslo
Mobil: 952 68 769
E-post: lsjogren@deloitte.no

Anna Haugå, revisjon, Oslo
Mobil: 913 22 885
E-post: ahaugaa@deloitte.no

Lene Lund, revisjon, Oslo
Mobil: 958 76 522
E-post: llund@deloitte.no

Trine Persen, revisjon, Oslo
Mobil: 482 61 367
E-post: tpersen@deloitte.no