Løsninger

Håndtering av personopplysninger – personvern i kommunal sektor

Opprettelse av kunde- eller personalregistre, innsyn i arbeidstakers e-post, overvåking av arbeidstaker, overføring av personopplysninger til tredjepart og sletting eller gjenbruk av personopplysninger, er noen eksempler på behandling av personopplysninger.

Personopplysningsloven stiller strenge krav til håndtering av personopplysninger og enda strengere krav til behandling av sensitive personopplysninger. Samtidig blir stadig flere kommunale tjenester digitalisert, og behovet for kontroll med hvordan personopplysninger behandles øker tilsvarende. Hvert år gjennomfører derfor Datatilsynet kontroller i norske virksomheter, inkludert kommuner og fylkeskommuner, for å sjekke om virksomhetene behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk.

Vi har spesialister med bakgrunn fra Datatilsynet som arbeider med personvern. De bistår gjerne med bl.a. å gi en generell oversikt over de juridiske rammene i regelverket, identifisere konkrete utfordringer i din kommune, gi veiledning for korrekt behandling av personopplysninger, og utarbeide internkontrollsystemer

Kontakt oss

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner / Advokat

Bjørn Ofstad er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Bjørn leder personvernteamet i Deloitte Advokatfirma og har siden 2003 jobbet med alle typer juridiske problemstillinger innenfor fagområdet... Mer

Bjørn Jonassen

Bjørn Jonassen

Partner

Bjørn er tjenesteleder for Deloitte Cyber Risk Services, med betydelig erfaring på informasjonssikkerhet og arbeid både som rådgiver og revisor. Bjørn har et helhetlig fokus på risiko. Hans tilnærming... Mer