Artikkel

Forsvaret fikk prototype for nytt styringsverktøy

Deloitte interns utviklet Power BI-løsning over sommeren

- I stedet for å produsere data selv, ville vi gå over til å bruke dataene vi allerede har, sier Frode Berg, Oberstløytnant i Forsvarsstaben. På kun seks uker tok Deloittes interns frem en prototyp på et dashboard utviklet i Power BI.

Video: Prototyping av en analysemodell for optimalisering av innsatsfaktorer

Forsvaret utforsker mulighetene for å bruke data de allerede har for å få bedre styringsinformasjon og øke operativ evne. I løpet av 6 uker i sommer hadde Forsvaret og Deloitte et samarbeidsprosjekt hvor studenter fra NTNU og NHH, på internship i Deloitte, laget en analysemodell for optimalisering av innsatsfaktorer.

- I stedet for å produsere data selv, vil vi gå over til å bruke dataene vi allerede har, sier Frode Berg, Oberstløytnant i Forsvarsstaben.

 

Dashboard utviklet i Power BI

På kun seks uker tok studentene frem en prototyp på et dashboard utviklet i verktøyet Power BI, som viser Forsvarets operative evne. Modellen som ligger til grunn bruker eksisterende data fra ERP-systemet til Forsvaret knyttet til økonomi, personell og materiell, og bygger på Forsvarets forretningslogikk.

- Vi setter stor pris på at Forsvaret har vært villige til å samarbeide med Deloitte på et område som er så virksomhetsnært, og at de har vært åpne for nye perspektiver og idéer, sier Ragnhild Hauge, Nordic Defence Lead i Deloitte.

Prototypen muliggjorde analyse av historiske data, korrelasjonsanalyse, prediksjon av budsjett, men også simulering av ulike utfall. Resultatet ble presentert for sentrale aktører i Forsvarsstaben og viste på en god måte mulighetsrommet for en slik løsning som styringsverktøy.

I tillegg ble erfaringen fra prosjektet brukt for å utvikle et rammeverk som Forsvaret vil ta utgangspunkt i for å jobbe med strukturert innovasjon, idégenerering og skape en kultur for å teste og realisere ideer.

Deloitte Consulting

Les mer om våre tjenester innen Strategy & Operations og Technology

Deloitte Consulting
Var denne siden nyttig?