Transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

GovLab Norge

En verden i rask endring skaper muligheter, men også nye utfordringer for offentlig sektor. Govlab gir innblikk i fremtidige trender og hjelper offentlige institusjoner å tilpasse seg disse gjennom bruk av ulik innovasjonsmetodikk og tilnærminger.