Løsninger

International Donor Organizations

Government & Public Services plays a critical role in achieving global goals that aim to address poverty, environmental sustainability, and economic stability. Deloitte is committed to cultivating social progress and strengthening societies across the globe.

Kontakt oss

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Partner | Public Sector

Cecilia Flatum er partner og leder av offentlig sektor. Hun har 20 års erfaring fra sektoren og ønsker å bistå deg med å muliggjøre fremtidens velferdsstat, slik at det alltid er godt å bo i Norge! Ce... Mer