Artikkel

Norsk boligmarked er tredje «billigst» i Europa

Deloitte Property Index 2019

Deloittes åttende og seneste utgave av rapporten «Property Index – Overview of European Residental Markets» viser at Norge kommer høyt opp på listen over Europas billigste boliger. Vel å merke sammenlignet med inntektsnivået. Sammenlignet med Tsjekkia koster en leilighet bare halvparten i Norge når man tar hensyn til inntektsnivået.

Denne artikkelen ble først publisert på Hegnar.no.

Last ned rapporten Deloitte Property Index 2019 via lenken til høyre. 

 

Norge tredje «billigst» i Europa

Ifølge rapporten som er utarbeidet av eiendomseksperter i Deloitte fra de europeiske landene er det bare Portugal og Belgia som kommer bedre ut.

- Trenden i det europeiske boligmarkedet de siste årene har utvilsomt vært en stabil prisøkning. Ifølge rapportens data vil den nesten eksponensielle økningen i den europeiske boligprisindeksen kunne møte potensielle fremtidige utfordringer, sier partner og eiendomsadvokat Thorvald Nyquist i Deloitte Advokatfirma til Hegnar.no.

En sterk og vedvarende boligprisvekst, kombinert med økt befolkning, høy gjeldsgrad i husholdningene og økt boligbygging har gitt grobunn til spekulasjoner om boblesprekk i europeiske boligmarkeder. Samtidig kan mange europeiske land vise til gjennomsnittlig tre prosent årlig økning i antall igangsatte boliger, som på et generelt nivå signaliserer en positiv og bærekraftig boligutvikling.

- En interessant observasjon fra undersøkelsen er hvordan de norske boligprisene sammenlignes med prisene i andre europeiske land. Norge er blant landene i Europa hvor kostnaden ved kjøp egen bolig kommer ganske godt ut sammenlignet med gjennomsnittlig årsinntekt, sier Nyquist.

 

Fem årslønner for en leilighet

Sammenligningen er basert på kjøp av en ny leilighet på 70 kvadratmeter med normal standard. Undersøkelsen sammenligner kjøpesum for en slik leilighet og gjennomsnittlig brutto årsinntekt i det aktuelle landet.

- Til tross for individuelle forskjeller i blant annet skattenivå og tekniske krav til boligene, gir undersøkelsen en god pekepinn på terskelen for å komme inn på boligmarkedet, sier advokaten.

De rimeligste boligene sammenlignet med årsinntekt finnes ifølge undersøkelsen altså i Portugal, hvor det holder med 3,8 årslønner for å kjøpe leiligheten.

Tett bak Portugal følger Belgia hvor faktoren er 4,0, samtidig som forskjellen på brutto- og nettoinntekt er større i Belgia enn i de fleste andre land i Europa.

Norge kommer tredje best ut, og dermed ikke langt bak med 5,0 årslønner. Tilsvarende eller litt høyere forholdstall finner i Tyskland og Østerrike. Deretter følger land som Italia, Kroatia, Polen og Ungarn, med 6-8 årsinntekter.

Dårligst ut kommer landene Latvia og Tsjekkia, med henholdsvis omtrent 10 og 11 årslønner for å kjøpe den nye leiligheten.

- Vi har en høy velferd i befolkningen og god kjøpekraft i Norge sammenlignet med de fleste andre europeiske landene. Vi bruker også langt mindre av inntekten vår på bolig enn våre naboland, avslutter eiendomsadvokaten overfor Hegnar.no.

 

Last ned rapporten Deloitte Property Index 2019

Deloitte Property Index 2019

Last ned
Var denne siden nyttig?