Artikkel

Norden godt representert blant Europas største entreprenører

European Powers of Construction 2015

I European Powers of Construction 2015, den 13. rapporten i rekken, har Deloitte kartlagt de største entreprenørselskapene, samt viktige trender og drivere for bransjen.

I Skandinavia troner svenske Skanska AB på topp som selskapet med størst omsetning, men norske Veidekke ASA er også på listen over de største europeiske entreprenørfirmaene.

Sammen med Nederland og Slovakia, er Sverige ett av landene i Europa som investerer mest i utbygging, med en vekst på over 10% i 2015.

Investeringene i utbygging har økt jevnlig siden finanskrisen i 2008. Europakommisjonens undersøkelser viser et positivt syn på fremtiden, og spår en vekst på 2,4% i 2016, og 3,1% i EU i 2017. Resultatene er fortsatt et godt stykke unna toppnivåene i 2007.

7 nordiske selskaper på listen

De svenske selskapene Skanska AB (4. plass), NCC AB (10. plass) og PEAB AB (16. plass) er de tre største entreprenørfirmaene i Norden målt etter omsetning. Norske Veidekke ASA ligger på 30. plass, etterfulgt av svenske JM AB på 43. plass. De danske foretakene Per Aarsleff A/S og MT Hojgaard ligger på henholdsvis 44. og 48. plass.

De største selskapene

Selv om Skanska AB har den fjerde største omsetningen i Europa med en omsetning på 16,3 milliarder euro, er det fortsatt langt opp til de aller største: Selskapene Vinci SA(1.), ACS(2.) og Bouygues SA(3.), hadde alle en omsetning på over 30 milliarder euro hver.

Blant de 50 største selskapene, er England godt representert med hele 13 selskaper på listen, etterfulgt av Spania med seks.

Om European Powers of Construction 2015:

Rapporten ser på strategiene og ytelsen til de største europeiske entreprenørfirmaene, ut fra inntekt, markedsverdi, gjeld og andre finansielle mål. Rapporten gir videre et godt innblikk i mulighetene og utfordringene bransjen står ovenfor, og beskriver hvordan de største aktørene benytter internasjonalisering og diversifisering som driver for videre vekst. 

European Powers of Construction 2015 - 92 sider.
Var denne siden nyttig?