Sunn kapitalforvaltning i fast eiendom

Artikkel

Sunn kapitalforvaltning i fast eiendom

2015 Real Estate Investment Management Survey

Deloitte har gjennomført en internasjonal helsesjekk av eiendomsbransjen basert på de 20 største globale forvalterne av fast eiendom og med en forvaltningskapital på 200 milliarder euro.

Resultatet av undersøkelsen tilsier at bransjen langt på vei friskmeldes og viser evne til å tilpasse seg både endringer i forretningsmodeller og endret bruk av bygg. Attraktiviteten av eiendom som investeringsobjekt har nå stort sett returnert til de nivåene vi så i forkant av finanskrisen.

Undersøkelsen er ikke direkte myntet på det Norske markedet, og det vil være til dels store avvik fra hva vi kjenner i det nasjonale marked og utfordringene det pan-europeiske og globale markedet står ovenfor. Undersøkelsen vil imidlertid være godt egnet til å forstå de globale trendene som også vil påvirke vårt lokale marked.  

Rapporten belyser også en del globale trender, blant annet mulighetsrommet som ligger i å implementere bedre it-systemer, kontroll systemer og standardiseringsverktøy.

Noen av funnene inkluderer:

  • Forvalterne er optimistiske om tilgang til kapital
  • Åpenhet og resultater topper kravene til investorer
  • 63 prosent av respondentene mener at nåværende IT-systemer har behov for forbedring
  • Det er liten er forandring mtp. målmarkeder. Tyskland, Storbritannia og Frankrike dominerer fremdeles forvalternes investeringsstrategier
Last ned rapporten i PDF
Var denne siden nyttig?