Finansiell rådgivning

Tjenester

Finansiell rådgivning

Hvordan møte endringer og økte krav

Rollen som CFO eller økonomidirektør blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. Videre har nye regler og forskrifter, i tillegg til et sterkere fokus på mislighold og korrupsjon, ført til strengere krav til at CFO må ta et større ansvar for styring og kontroll.

Deloitte har en strukturert tilnærming til hvordan en CFO kan etablere en plan for forbedring av økonomifunksjonen og konkrete tiltak som bør gjennomføres for å møte de kravene som både bedriften internt og omverdenen stiller til økonomifunksjonen.

Tiltakene kan omfatte både organisatoriske, prosess- og systemmessige tilpasninger, samt endringer i virksomhetsstyring, internkontroll eller andre ansvarsområder som økonomi har.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Partner | Head of Valuation

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer