2015 Compliance Trends Survey

Analyse

2015 Compliance Trends Survey

Samarbeid mellom Deloitte og Compliance Week

Den sannsynlige retningen for moderne compliance-funksjoner i næringslivet er klar: Effektive compliance-programmer får mer autoritet og sterkere støtte i organisasjonen. Det er likevel vedvarende bekymringer knyttet til IT-systemenes evne til å oppfylle kravene til compliance-programmer i moderne bedrifter. Les mer om hvordan compliance-medarbeidere jobber med sine kolleger, hvilke ansvarsområder de har, og mye mer.

Hurtigmeny

Denne rapporten kombinerer dyp kjennskap og erfaring fra Deloitte med det brede bransjeperspektivet til Compliance Week, og gir innsikt gjennom tre spørsmål:

  1. Har compliance-sjefer tilstrekkelig autoritet og ressurser for å gjøre jobben sin?
  2. Vurderer compliance-sjefer riktige risikoområder på riktig måte?
  3. Hvordan bruker compliance-sjefer teknologi for å håndtere utfordringene de støter på?

Rapporten inneholder «øyeblikksbilder» av utvalgte funn fra hver av de tre kategoriene. Deloitte håper du finner informasjonen er nyttig, og at den kan være en veiledning for din egen innsats i å forstå compliance-strategier som kan fungere godt i ditt selskap.

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?