Artikkel

Deloitte gir 1000 timer ekspertkompetanse til WWF

Plastproblematikken en av vår tids største problemer. Hele åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet verden over, men også oss mennesker.

- Deloitte har allerede jobbet tett med WWF på plastproblematikken det siste året. Vi vil derfor gi 1000 timer ekspertkompetanse til WWF, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte.

Å kunne bistå med å finne de gode løsningene har Deloitte god erfaring med. Blant annet har Deloitte på vegne av WWF utarbeidet en stor studie om produsentansvar og plast i Norge.

 - Dette er et tema som engasjerer oss dypt. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med WWF og bidra til å bekjempe plasten i havet, sier Anders Magnus Løken, som er plast- og resirkuleringsekspert i Deloitte.


Gaven til WWF vil være fordelt på tre områder

1. Plastic Smart Cities

Deloitte vil støtte WWFs initiativ for plastsmarte byer og kommuner ved å bidra til å utvikle en metode for måling og forbedring av plasthåndtering. Metoden skal gi byer og kommuner styringsinformasjon og innsikt i hvilke tiltak som virker, hvor langt de har kommet og hvordan de kan bli bedre. Prosjektet vil gi et datagrunnlag for oppfølging og sammenligning på tvers av kommuner. Arbeidet omfatter i hovedsak norske byer og kommuner, men vil kobles tett på WWFs internasjonale initiativ Plastic Smart Cities og arbeidet for en global avtale. Metodikken vil utvikles med tanke på eksport til byer og kommuner over hele verden, spesielt i Asia.
 

2. Global Plastics Treaty

Deloitte vil gi støtte til utformingen av en global avtale for å forhindre plastforurensning. Utvikling av internasjonale standarder og beste praksis knyttet til produsentansvar etter prinsippet om at «forurenser betaler» vil være sentralt, i tillegg til analyse for å underbygge hvordan en global avtale kan stimulere til nødvendig handling i hele den globale verdikjeden. Arbeidet ledes fra Norge, og både WWF og Deloitte vil benytte sin globale tilstedeværelse for å frembringe en global avtale.

3. Nye forretningsmodeller

I mange byer er avfallshåndteringen mangelfull, og det er store utfordringer med alt fra teknologi til kultur og utforming og etterlevelse av regelverk. Ett sentralt virkemiddel for å redusere forsøpling vil være å etablere nye forretningsmodeller som gir lønnsomhet og arbeid for lokale bedrifter som driver med renovasjon og gjenvinning av plast. Deloitte vil støtte med en velprøvd prosess for å analysere og vurdere levedyktighet og forventet måloppnåelse av forretningsmodeller som springer ut av eksisterende innovasjonsfremmende prosjekter under Plastic Smart Cities. 

 

Om Impact Foundation og pro bono-prosjekter

​Hvert år gir Deloitte pro bono-timer til en rekke prosjekter via Impact Foundation. Deloitte-ansatte kan søke om å få bruke timer avsatt til pro bono-arbeid. Det er løpende opptak av prosjekter.

Les mer om Impact Foundation her​.​

Verden trenger en sirkulær verdikjede for plast

Deloitte-rapport på oppdrag fra WWF Verdens naturfond

Les mer
Var denne siden nyttig?