Information technology risks in financial services

Analyse

IT-risker og finansielle tjenester

Ledelse av IT-risiko har blitt et stadig viktigere ansvarsområde for styret hos selskaper innen finansielle tjenester. Samtidig er IT-risiko kanskje det området det typiske styremedlemmet innen finansielle tjenester er minst klar for å takle.

I årene fremover vil vi se en vekst av risikorelaterte utfordringer tilknyttet IT innen finansielle tjenester. Denne rapporten ser på noen av de IT-risikoene som et styre innen finansinstitusjoner bør vurdere, og foreslår tiltak som kan brukes for å bedre ruste seg mot den voksende trusselen.

Information technology risks in financial services
Var denne siden nyttig?