Artikkel

Analyse i forbindelse med granskinger

Metoder benyttet i forbindelse med granskinger kombinerer avanserte analyser med tradisjonelle regnskapsanalyser og granskingsmetodikk/teknikker, for å identifisere potensielle røde flagg i den massive mengden av data og informasjon som man ofte står overfor i forbindelse med granskinger.

Rapporten The Evolution of Forensic Investigations går i dybden på utviklingstrekk inn gransking. Basert på rapporten har Deloitte skrevet artiklene Kontinuerlig overvåket, Utviklingen av undersøkelser av misligheter og Hvordan overvinne utfordringer med data ved gjennomføring av undersøkelser. 

For å imøtekomme presserende krav fra myndigheter og kunder om forebygging av misligheter kan mislighetsanalyser gjøre det mulig å avdekke fremvoksende risikoer på et mye tidligere stadium enn ellers.

Ulike metoder bør overveies ved utvikling og bruk av slike analyser:

Opplæring og maskinlæring: Verktøyene kan lære fra en rekke datakilder, for eksempel om identifisert risiko og hendelser som virksomheten tidligere har blitt utsatt for.

Backtesting: Virksomheter kan benytte historiske data til å teste analysene vitenskapelig for å avgjøre om de skal benyttes.

Iterativ tilnærming: Når en analyseløsning blir implementert, kan modeller testes om igjen , tilpasses og skaleres, slik at de oppdager utvikling og nye mønster. På samme tid vil analysen utvikle en stadig større forståelse og bilde av de risikoer som virksomheten står overfor.

Tilbakemelding og kontinuerlig forbedring: Når en analyseløsning først er på plass, vil dens effektivitet kunne bli kontinuerlig forbedret gjennom å innarbeide resultater fra hver enkelt gransking.

Les mer om dette, og andre utviklingstrekk innen granskning i rapporten The Evolution of Forensic Investigations her.

Var denne siden nyttig?