CISO har statsledernes oppmerksomhet

Artikkel

Du har statsledernes oppmerksomhet

2016 Deloitte-NASCIO Cybersecurity Study

Ny rapport viser at myndigheter på øverste nivå tar cybersikkerhet mer alvorlig. IT-sikkerhetssjefer har nå en gyllen mulighet.

Statlige myndigheter har jobbet med utfordringer innen cyberrisiko i en årrekke, både når det gjelder finansiering og rekruttering. Fremskritt blir imidlertid gjort, ettersom ledere på øverste nivå blir mer bevisste på problematikken. Samtidig opplever IT-sikkerhetssjefer (CISO) fremgang i samarbeid med andre offentlige institusjoner.

Sammen med NASCIO har Deloitte gitt ut den fjerde utgaven av rapporten «2016 Cybersecurity Study», som viser at temaet cyberrisiko øker i betydning for ledere på toppnivå i statlige organer. Dette er oppmuntrende nyheter for CIO-er og CISO-er, og representerer en mulighet for å sikre ressurser og støtte for statlige programmer for cybersikkerhet.

Med tanke på nåværende utvikling er det usannsynlig at cyberrisiko på statlig nivå vil avta. Risikofaktorene kan derimot øke i antall og omfang, mye på grunn av innovasjon og utbredt bruk av teknologi og data. Statlige myndigheter har raskt tatt i bruk ny teknologi for å gi bedre tilbud til innbyggerne og redusere avhengigheten av gamle systemer som er vanskelige å vedlikeholde. Ironisk nok kan stegene myndighetene tar for å omfavne innovasjonen øke risikoen. Derfor må vi begynne å anse håndteringen av cyberrisiko som en kjernefunksjon i statlig drift.

2016 Deloitte-NASCIO Cybersecurity Study
Var denne siden nyttig?