Artikkel

Ny aktuell stillingstittel: Climate Strategy Officer

Flere og flere virksomheter har begynt å formalisere en funksjon i organisasjonen som skal styre klimapåvirkning og bidra til å navigere “det grønne skiftet.” En Climate Strategy Officer (CLSO) vil ivareta sju ulike roller, som alle er viktige for en verdifull omstilling.

De sju rollene til en CLSO

For en CLSO vil den nye rollen som anker for det grønne skiftet ofte kreve dyp innsikt i selskapets forretningsbehov og -virksomhet, samt bred involvering av ulike interessenter både i og utenfor selskapet.

CLSO-en har ofte ansvaret for grønn omstilling, men ikke for å sette selve omstillingen ut i livet. De må sikre seg støtte både i og utenfor selskapet for å kunne drive og oppnå denne omstillingen. Dette krever et bredt spekter av ulike typer kompetanse – og roller.

Rollen som CLSO krever bred kompetanse. Basert på Deloittes posisjon som rådgiver for CLSO og andre toppledere og bærekraftledere – i tillegg til vår generelle rådgivning når det gjelder å redusere karbonutslipp samtidig som man bygger en økonomisk bærekraftig virksomhet – har vi definert sju roller som er aktuelle for en (ny) CLSO i en stor eller mellomstor bedrift.

Ofte må en CLSO ivareta flere av eller alle de sju rollene samtidig: Han/hun må opptre som både rådgiver, vaktpost, fagekspert, assistent, endringsagent, investor og kommunikator.

Noen av disse rollene vil sannsynligvis endre seg over tid. Dette er en utfordring for mange i en slik stilling, ettersom de ulike rollene stiller betydelige krav til deres kompetanse og evne til å prioritere og balansere forventninger rundt dem.
CLSO-stillingen står sentralt når det gjelder å skape en grønn omstilling i et selskap. Vi ser at en CLSO går inn i rollene på ulike måter, avhengig av den situasjonen selskapet deres befinner seg i. De som klarer å tilpasse seg til selskapets situasjon og skifte mellom de ulike rollene til riktig tid, er de som bidrar mest til å bevege selskapet i retning av en grønnere framtid.
For en beskrivelse av de ulike rollene og hvordan CLSO-stillingen forankres i organisasjonen kan du laste ned hele dokumentet.

Vår forpliktelse til lavkarbonsamfunnet

Som verdens ledende tilbyder av profesjonelle rådgivningstjenester er det vårt ansvar å hjelpe selskaper, institusjoner, myndigheter og samfunnsborgere med overgangen til lavkarbonsamfunnet og en mer bærekraftig framtid. Vår globale rekkevidde gjør det maktpåliggende for oss å bidra til en raskere omstilling, til fordel for våre kunder, medarbeidere, samfunnet, planeten og vår virksomhet.

Slik kan vi hjelpe deg

Vi ser på klimarisiko som en mulighet til å endre dagens produksjons- og forbruksmønster, og for selskaper til å gripe nye markedsmuligheter etter hvert som vi omstiller oss til lavkarbonsamfunnet.

Ambisjonen vår er å hjelpe våre kunder med å redusere miljøpåvirkningen sin på en økonomisk bærekraftig måte, og integrere grønne ambisjoner med økonomiske realiteter og kjernevirksomhet. Det er da de virkelige endringene skjer. Og det er slike endringer som virkelig betyr noe.

Vi kan hjelpe deg med å visualisere, oppnå og styre din framtidige virksomhet i lavkarbonsamfunnet. Uavhengig av hvor langt du måtte ha kommet på veien.

Introducing the Climate Strategy Officer: Point of view

Last ned her (PDF)
Var denne siden nyttig?