Artikkel

Cyber-sikkerhet og internrevisjonens rolle

Trusselen fra cyber-angrep er stor og i konstant endring. Innen 2019 kan cyber-kriminalitet komme til å koste selskaper mer enn 2 billioner dollar tilsier et av estimatene som er gjort om følgene av denne type kriminalitet. Det er nesten 4 ganger så mye som de estimerte utgiftene i sammenheng med cyber-angrep i 2015. 

En rekke revisjonskomiteer og styrer har satt opp en forventing om at internrevisjonen skal forstå og kunne vurdere virksomhetens evne til å forvalte risikoen tilknyttet cyber-kriminalitet.

Vår erfaring tilsier at et effektivt første steg for internrevisjonen er å gjennomføre en cyber-risikovurdering, og destillere funnene ned til en konsis oppsummering som revisjonskomiteen og styret kan bruke videre til å gjennomføre en risiko-basert, flerårig intern cyber-sikkerhets- og revisjonsplan.

Last ned artikkelen Cybersecurity and the role of internal audit - An urgent call to action (PDF) for å lese om hvordan Deloitte tilnærmer seg problemstillingen.

Var denne siden nyttig?