Om oss

Alexandra Takman og Eirik Lorentzen fra Deloitte Cyber Risk Services jobber på et av verdens største transformasjonsprogrammer innen cybersikkerhet

Cybertrusler stoppes ikke av landegrenser – derfor kan ikke vi i Deloitte stoppes av det heller. Sammen med flere hundre andre Deloitte-ansatte fra over 10 medlemsfirmaer fra hele verden pendler Eirik og Alexandra til London hver uke. De er en del av et multikulturelt, dynamisk og tverrfaglig team som over tre år skal løfte et globalt selskaps cybersikkerhetsnivå for å kunne motstå avanserte cyberangrep.

Dette prosjektet kan ikke sammenlignes med noe annet klientprosjekt jeg har deltatt på

- Alexandra Takman i Deloitte Cyber Risk Services.

For et moderne, globalt selskap er viktigheten av effektiv informasjonssikkerhet stadig økende. Virksomheter digitaliserer sin forretning, og baserer seg på stadig mer autonome prosesser og funksjoner. Mengden informasjon, data, tjenester og verdier som er tilgjengelig via nett vokser, ikke bare innad i virksomheten men også i måten man leverer til forbrukeren. Antall og type sensorer og enheter som samler data blir stadig høyere og bedre, og måten man kombinerer og prosesserer data på vokser eksponentielt.

Med dette følger det nye sårbarheter og eksponeringsflater, og et større behov for risikoforståelse for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, som igjen gir økt verdi innen operasjonell sikkerhet og virksomhetskontinuitet.

Tor Saltveit, leder for Cyber Risk Services-avdelingen i Norge forteller at risikoarbeidet må være integrert i virksomhetens strategi og øvrige prosesser. I fremtiden vil det være virksomhetens evne til å demonstrere effektiv sikkerhet som vil være sentral for tillit hos forbrukere. Dette prosjektet er et godt eksempel på en virksomhet som har store ambisjoner for sikkerhetsarbeidet, og på hvordan Deloitte kan støtte de på deres reise ved å trekke på vår ekspertkompetanse globalt.

Et av våre mest sentrale budskap fra Deloitte Norge er at sikkerhet ikke er en engangsaktivitet, men en livsstil

-Tor Saltveit, leder for Cyber Risk Services-avdelingen i Deloitte Norge.

Tilbake i England

Programmet, som baserer seg på National Institute of Standards and Technology (NIST) sitt Cyber Strategy Framework (CSF), et helhetlig rammeverk for cybersikkerhet, har flere titalls prosjekter som løper parallelt. Programmer av denne størrelsen har derfor behov for en egen rolle for å koordinere prosjektene på tvers og sørge for at prosjektlederne har nødvendige ressurser, støtte og informasjon. Som project manager, har Alexandra ansvar for akkurat dette. Hun koordinerer fire ulike prosjekter på tvers og har ansvar for å rapportere status og risiko oppover i programmet.

- Det er utrolig spennende å få være en del av et så stort og komplekst program, hvor mye av det vi gjør aldri tidligere har blitt gjort i en slik skala. Ikke bare ser vi nå at klienten kan lede økt omsetning direkte tilbake til sikkerhetsarbeidet. De bruker det til og med som et salgspunkt i forhandlinger av nye kontrakter med sine kunder! Jeg kan ikke se for meg en bedre måte å illustrere verdien av cybersikkerhet, forteller Alexandra.

På samme måte som Alexandras rolle illustrerer prosjektets bredde, illustrerer Eiriks rolle dybden

Eirik jobber på et prosjekt hvor han har ansvar for å utvikle prosesser for hendelseshåndtering. I tillegg til leveranseansvar har Eirik også lederansvar i prosjektet, som gir gode erfaringer innen ledelse i et multinasjonalt miljø.

- Det som er ekstra spennende med dette prosjektet er at vi ser hendelseshåndtering helhetlig i organisasjonen. Vi skal understøtte økt digitalisering og evne til deteksjon og håndtering på tvers av hele den digitale infrastrukturen. Kompleksiteten i prosjektet er særlig stor da virksomheten er i gang med et stort moderniseringsprosjekt hvor tett integrasjon mellom informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT) står sentralt. Dette gir nye muligheter for selskapet, men i takt med dette nye utfordringer.

Det er disse utfordringene vi jobber med å løse. Prosjektet griper inn i flere forretningsområder, hvor teknologien og forretningen må tilpasses hverandre. Dette er utfordrende men samtidig veldig spennende og givende når vi, som Alexandra nevner, kan se nye verdifulle resultater hver eneste dag, oppsummerer Eirik Lorentzen prosjektet.

På spørsmålet om det er verdt å ta det de kaller «pendlerflyet», som er en av de tidligste flyvningene fra Gardermoen hver mandag morgen, er begge to klare i svaret:

«Absolutt! Selv om det er hardt å stå opp, gleder vi oss begge til å komme tilbake til kontoret, teamet og arbeidet vårt i England hver uke.»

Var denne siden nyttig?