Den skjulte kostnaden ved IP-tyveri

Artikkel

Den nye IT-sikkerhetssjefen

Lederskap i en organisasjon med strategisk sikkerhet

Kundedata og intellektuell eiendom er i endring og reder grunnen for en ny type informasjonstyveri. Rollen til IT-sikkerhetssjefen må bli sterkere og mer strategisk, og gå bredere enn å være en compliance-vokter for å skape en organisasjonskultur med delt eierskap til cyberrisiko.

Overvåkning av og forsvar mot cybertrusler samtidig som man møter krav til compliance er velkjente plikter til en IT-sikkerhetssjef (Chief Information Security Officer, CISO) eller tilsvarende og deres team. Men næringslivet er i rask endring.

En ofte sitert statistikk hevder at 90 prosent av verdens data ble generert i løpet av de siste to årene. Denne informasjonseksplosjonen gir selskaper nye muligheter for kundevekst og produktutvikling, men mulighetene kommer med en hake: Når kundedata, intellektuell eiendomsrett og merkevareverdien utvikler seg, blir selskapene nye mål for informasjonstyveri – noe som påvirker aksjeverdi og forretningsresultater.

Ledelsen trenger derfor en CISO som kan ta et sterkere og mer strategisk grep i sin rolle. Den nye rollen bør gå bredere ut for å beskytte informasjon og sikre etterlevelse av lovmessige og andre krav. Samtidig må CISO-en håndtere informasjonsrisiko mer strategisk og jobbe for en kultur med delt eierskap til cyberrisiko på tvers av selskapet.

The new CISO: Leading the strategic security organization

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?