Directors’ Alert 2016

Artikkel

Ingredienser for suksess

Directors' Alert 2016

Deloitte og styremedlemmer i globale selskaper deler sin innsikt om utfordringene som møter dagens styrer og hvilke strategier de kan benytte for å oppnå suksess.

Presset mot styrer fortsetter å vokse på grunn av en usikker hverdag for det globale næringslivet, nye reguleringer, banebrytende teknologier, økt risiko og større gransking fra både interessenter og offentligheten. I denne sammenhengen må styrer identifisere sine essensielle aktiviteter – ingrediensene for suksess – og finne riktig balanse i tid og innsats de må vie hver av dem for å hjelpe sin organisasjon med å lykkes.

Denne utgaven av «Director's Alert» peker ut noen av de viktigste utfordringene og utforsker potensielle strategier som kan gjennomføres for å imøtegå flere av toppsakene som styrene sannsynligvis støter på i 2016:

  1. Ansvarlig skatt: Å lage en bærekraftig skattestrategi
  2. Innovasjon: Utvikling av en sterk og innovativ organisasjonskultur
  3. Krisehåndtering: Avdekking av usette fordeler ved en krise
  4. Digital sikkerhet: Hvor digitalt slitesterk er din organisasjon?
  5. Engasjement blant interessenter: Proaktivt arbeid for å bygge lojalitet
  6. Strategi: Strategi i møte med nye, banebrytende teknologier
  7. Talent: Bygging av et uimotståelig arbeidsmiljø
  8. Foretaksrapportering: Er det på tide å bringe dette inn i det 21. århundret?

Hvert tema ble utviklet med innspill fra Deloitte verden rundt. Diskusjonen kan bidra med spørsmål som styremedlemmer kan stille ledelsen og seg selv for å utforske sakene videre i sine organisasjoner. Intervjuer med tre uavhengige styremedlemmer er også inkludert, og her kommer de med sine perspektiver på toppsakene som påvirker styrene.

Les rapporten
Var denne siden nyttig?