Kuler.

Artikkel

Etikk- og compliance-programmer i verdensklasse

Fra godt til fantastisk

Etikk- og compliance-funksjonen i næringslivet har endret seg de siste ti årene og har på mange måter havnet i førersetet. Virksomheter må derfor fortsette å strekke seg mot stadig bedre styring og kontroll.

Fem nøkkelelementer

Hva skiller et godt program for etikk og compliance fra et som kan betegnes som fantastisk? Hvor godt gjør din virksomhet det sammenlignet med ledende praksis innen investeringer i systemer og prosesser for å redusere compliance- og omdømmerisiko? Risikofaktorer er en stadig økende fare. Hvilke elementene bør utgjøre grunnlaget for et etikk- og compliance-program i verdensklasse, som ikke bare beskytter virksomheten mot interne og eksterne trusler, men som i tillegg forsterker merkevaren og forholdet til alle interessenter?

Det er mange faktorer som skiller «godt» fra «fantastisk», men vi har funnet fem nøkkelelementer i de beste compliance-programmene:

  • Toppledelsens retorikk
  • Bedriftskultur
  • Risikovurderinger
  • Chief Compliance Officer-funksjonen
  • Testing og tilsyn

Vi har kombinert artiklene om disse fem emnene til et 32 sider langt kompendium for å gjøre det lettere å lese og bruke som referanse.

Building world-class ethics and compliance programs

 

Les oppsummeringen

Ta en titt på denne fire sider lange oppsummeringen om de fem nøkkelelementene i et etikk- og compliance-program i verdensklasse.

Var denne siden nyttig?