Alle vinner ved ny personvernlovgivning

Artikkel

Alle vinner ved ny personvernlovgivning

I forberedelsene mot nytt regelverk kan det være vel så viktig å se på fordelene ved å etterfølge de nye bestemmelsene.

Som forbrukere lever vi i en kontinuerlig flyt av apper, invitasjoner og lojalitetsprogrammer som betales med personopplysninger som kontaktinformasjon og annen type data. Er forbrukerne selv bevisste hvilke opplysninger de gir fra seg og hvordan de brukes? Deloittes internasjonale undersøkelse «To share or not to share» gir blandede svar.

I mai 2018 implementeres EUs nye personvernlovgivning, kjent som General Data Protection Regulation (GDPR). Det nye regelverket skjerper bedriftenes ansvar for behandling av personvernopplysninger, og forbrukerne gis flere rettigheter. Eksempelvis skal den registrerte enklere kunne kreve opplysninger slettet, eller flytte persondata fra en tjenestetilbyder til en annen.

I Deloitte Norges personvernundersøkelse «Styrket personvern, svekkede bedrifter?» svarte kun fem prosent av de spurte virksomhetene at de var godt forberedt på GDPR. Samtidig oppgir 80 prosent av respondentene i undersøkelsen «To share or not to share» at de ikke har oversikt over hvordan deres personlige informasjon samles inn og brukes av selskaper. Flere er villige til å dele informasjon, så lenge bedriftene er åpne om hvordan de bruker opplysningene eller de får mulighet til å takke nei til datautlevering.

GDPR skal sørge for åpenhet om hva persondata brukes til. Basert på funnene i vår norske undersøkelse er forbrukere i enda større grad villige til å dele data, så lenge bedriftene sitter med risikoen. Hele 79 prosent av respondentene opplyser at de villig deler sine personopplysninger, så lenge de får noe av verdi tilbake. Funnene fra «To share or not to share» viser at bevisstheten rundt personvern er stor i enkelte grupper, men at bedriftene har en del å gå på blant annet når det gjelder åpenhet. Generasjon Z, som er født etter 1996, er flinkere enn eldre generasjoner til blant annet å tilpasse personverninnstillingene på sine digitale enheter, og opplever dermed en større kontroll over sine data.

Flere selskaper har blitt klaget inn til Forbrukerombudet og Datatilsynet for brudd på personlovgivningen. Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er blant de som er bekymret. Han uttalte seg nylig til Helse Nord IKT om farene ved den eksplosive økningen i datautveksling: «Vi er i et tidsskifte, som gjør at vi må behandle data på en annen måte enn før. Enorme mengder data kan brukes til noe. Kombinasjonen er algoritmer, kunstig intelligens og automatiske beslutninger. Viktige helsebeslutninger i livene våre avgjøres i framtiden av programmer, som regner ut hvilken behandling vi skal ha. Innsatsfaktoren er personopplysninger». Med ny forordning vil bedriftene som ikke oppfyller krav bli straffet med inntil fire prosent av global omsetning. I Deloittes rapport om forbrukervaner fra 2015 oppgir nesten 3 av 4 at tap av personopplysninger som årsak til å avslutte et kundeforhold. Sett i sammenheng med regulatoriske konsekvenser vil den totale kostnaden kunne bli langt høyere.

Bedrifter som vektlegger trygg bruk av data og informerer sine kunder kan i fremtiden vinne kampen om informasjon. Men da må verdien av informasjonen som deles overgå kostnaden det oppleves ved å gi fra seg opplysninger.

Først publisert i Finansavisen 7. desember 2017.

Slik gjør du deg klar til GDPR

Lær om de nye kravene og hva din virksomhet må gjøre.

Last ned
Var denne siden nyttig?