Artikkel

Hvitvasking

Hvor kommer pengene fra?

Hvitvasking er ofte kalt ”den globale kriminalitetens mor”. Bekjempelse av hvitvasking er derfor en meget effektiv måte å bekjempe økonomisk kriminalitet på.

Kriminalitet kan gi utbytte og utbyttekriminalitet blir ofte omtalt som økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet og utbytte dette genererer har kun kommersiell mening om gevinsten kan brukes og reinvesteres i den legale økonomien.

Hensikten med hvitvasking er å investere de ”urene” pengene inn i lovlig virksomhet.

Enkelte virksomheter er mer gunstige til slik bruk og enkelte tjenester er nødvendige redskap i hvitvaskingsprosessen.

Bekjempelse av hvitvasking er derfor en meget effektiv måte å bekjempe økonomisk kriminalitet på.

Et sentralt spørsmål ved bekjempelse av hvitvasking er å stille spørsmålet: Hvor kommer pengene fra?

Var denne siden nyttig?