Artikkel

Kampen mot korrupsjon og misligheter

Granskning og Forensic Services

Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen. I Norge er store foretak pålagt å rapportere om sitt arbeid med korrupsjons- og mislighetsbekjempelse i årsrapporten eller i egen samfunnsansvarsrapport.

Deloittes antikorrupsjonsspesialister har bistått noen av verdens ledende selskaper med å minimere korrupsjonsrisikoen. Våre klienter søker vår bistand i forbindelse med utvikling av effektive tiltak mot korrupsjon og misligheter.

Vår tilnærming til et oppdrag er å sette sammen et tverrfaglig team skreddersydd for de spesielle behov klienten og oppdraget krever. Vår omfattende erfaring innen antikorrupsjon og vår globale dekning sikrer at relevant kunnskap og ferdigheter kan fremskaffes raskt, effektivt og økonomisk, med sikte på å oppnå en optimal løsning for klienten.

Oppdraget blir koordinert gjennom et sentralt team med ett bestemt kontaktpunkt som sikrer våre klienter og medfører at problemer og funn blir raskt og tydelig kommunisert.

Var denne siden nyttig?