granskning, risiko, gransking

Artikkel

Utvikling innen granskninger: Kontinuerlig overvåking

Virksomheter som benytter teknologi for å overvåke potensielle risikoer, samt analyser for å identifisere nye tiltagende trusler, kan forbedre evnen til å identifisere sårbarheter i compliance-programet og tidlig adressere risikoer som kan medføre finansielle, operasjonelle eller juridiske konsekvenser.

I stedet for å basere seg på policier og prosedyrer i bekjempelse av misligheter, kan analyser gi en virksomhet innsikt basert på data.

Rapporten The Evolution of Forensic Investigations ser nærmere på seks områder hvor virksomheter som vil oppnå en merverdi fra overvåkning av aktiviteter bør foreta noen viktige avveininger:

Den preventive effekt: Kunnskapen om at virksomheten overvåker aktiviteter kan, dersom det er tilstrekkelig kommunisert, bidra til bedre etterlevelse av virksomhetens policier og prosedyrer.

Kontroll over data og verktøy: Data kan analyseres enklere og mer kontinuerlig, og virksomhetens ansatte eller personell kan lettere lære hvordan verktøyene fungerer og hvordan de skal vedlikeholdes.

Risikotilpasset overvåkning: Å forstå ulike trender og tilpasse verktøyene konkret til virksomheten og relevante situasjoner, og med involvering fra relevante forretningsområder, kan gi virksomheten en merverdi fra overvåkningsaktivitetene.

Utnyttelse av tilgjengelige ressurser: Enkelte av verktøyene som er nødvendig for monitorere aktiviteter kan allerede eksistere i virksomheten, eksempelvis regnskaps- og logistikkavdeling. Det kan være mulighet for å utnytte disse til også å kunne benyttes i forbindelse med risikostyring.

Benyttelse av ulike tilnærminger: Ulike risikoer kan kreve ulike analytiske verktøy og tilnærming.

Involvering av interessenter: Risikostyring er ikke lenger bare internrevisjonens og complianceavdelingens ansvar. Virksomhetens ulike forretningsområder og relevante funksjoner har en viktig rolle med hensyn til å identifisere, forstå og adressere risiko for misligheter.

Les mer om dette, og andre utviklingstrekk innen granskning i rapporten The Evolution of Forensic Investigations her.

 

Var denne siden nyttig?