Artikkel

Deloittes rapport «Women in the Boardroom» viser at kvinner er underrepresentert i styrer og denne trenden fortsetter

Deloittes 6. utgave av den globale rapporten «Women in the Boardroom» viser at kvinner kun opptar 16,9 prosent av styreverv globalt, en økning på 1,9 prosent fra samme rapport fra 2017. Tallene bekrefter et kjent problem: kvinner er i stor grad underrepresentert i større bedriftsstyrer, og fremdriften for å snu denne trenden virker til å fortsatt gå tregt.

Rapporten til Deloitte inneholder den nyeste statistikken innen mangfold i styrer, og i rapporten undersøkes innsatsen for å øke kjønnsmangfold i styrer til 66 forskjellige land, i tillegg til innsikt om politiske, sosiale og juridiske trender bak tallene.

- If the global trend continues at its current rate of an approximately 1 percent increase of women on boards per year, we will be waiting more than 30 years to achieve global gender parity at the board level. And even then, actual parity is likely to be concentrated to the few countries that are currently making concerted efforts to overcome this issue, leaving several regions lagging behind, forteller Sharon Thorne, Deloitte Global Board Chair.

Although there is a high percentage of women serving on boards in Norway, at 41 percent in our sample, there are still challenges when it comes to diversity in other areas, especially in positions of leadership. Women are underrepresented as board chairs and at the committee level, which suggests that, in reality, males have stronger control in boardrooms than the 42.5 percent figure suggests.

- Kine Kjærnet, leder for Corporate Governance, Deloitte Norge

Studier har gjentatte ganger vist at økende mangfold ikke bare er det riktige å gjøre for de aller fleste organisasjoner

Mangfold fører også til bedre forretningsresultater. Økt mangfold fører til smartere beslutninger, bidrar til en organisasjonens bunnlinje og driver innovasjon.

-The benefits of diversity extend beyond the four walls of any single corporation. The trickle-down effect of women in the boardroom, such as breaking down stereotypes, encouraging girls and young women to pursue careers traditionally dominated by men, and breaking down the wage gap are all important steps along the way to greater economic opportunity for women and to more inclusive workforces and societies, sier Dan Konigsburg, Senior Managing Director, Deloitte’s Global Center for Corporate Governance.

Kvinnelige CEO-er utgjør kun 4,4 prosent av alle CEO-posisjoner globalt

Utdatert arbeidskultur, ubevisste fordommer og manglende tilrettelegging for kvinner er bare noen faktorer som hindrer kvinner fra å nå lederroller. Selv om CFO-posisjoner har nesten tre ganger høyere kvinneandel enn CEO-er, er likevel bare globalt 12,7 prosent av CFO-er som er kvinner. Gitt at mange styremedlemmer er rekruttert fra «Executive»-stillinger, bidrar dette også til en manglende andel av kvinner i styrerommet.

- It is critical we take tangible, meaningful action now—or gender parity will remain an elusive goal rather than an enabler of inclusive economic growth, fortsetter Thorne. Based on our own experience, there are a number of actions that chairs, boards and executives can put in place today to accelerate progress. This includes setting the tone from the top—making gender parity a priority throughout the entire organization and holding leadership accountable to make progress. I have seen firsthand that it’s possible to speed up the rate of change.

Viktige funn fra forskningen viser:

I land med det høyeste eller raskest voksende kjønnsmangfoldet i styrerommet, forteller dataene at det ikke finnes en standardløsning

- Seks land har over 30 prosent kvinner i styrer - Norge, Frankrike, Sverige, Finland, New Zealand og Belgia. Tre av disse seks har iverksatt kjønnskvotelovgivning, mens den andre halvparten har adressert mangfold uten kjønnskvoter.

 • Norge, med 41 prosent kvinner, var det første landet til å vedta en kjønnskvotelovgivning (40 %) i 2005.
 • Frankrike, med 37 prosent kvinner, har også en 40 prosent kjønnskvote som ble effektiv i 2017.
 • Belgia, med 30 prosent kvinner, har en kjønnskvote som krever minst en tredjedel representasjon av hvert kjønn.
 • Sverige, Finland og New Zealand har ikke innført kjønnskvoter, men iverksetter tiltak etter selvregulering eller selskapsstyring-anbefalinger.

- Australia, Tyskland, Malaysia, Finland og Sør-Afrika økte styremangfoldet fra fem til syv prosent siden forrige rapport. Det er en tydelig forskjell på de landene som har innført lovpålagte kjønnskvoteringer og de som har ikke.

 • Tyskland så en 6,7 prosent økning som sannsynligvis er knyttet til en nyere kjønnskvotelovgivning vedtatt i 2015.
 • Finland så en 7,2 prosent økning gjennom selskapsstyre-anbefalinger og oppmuntring fra karriereutviklingsprogrammer for kvinner.
 • Malaysia så en 6,9 prosent økning etter gjennomføring av en rekke mål for kvinner i lederstillinger, samt gjennom Corporate Governance-anbefalinger.
 • Australia så en økning på fem prosent og anbefaler at børsnoterte selskaper har retningslinjer som sørger for mangfold i styrer.
 • Sør-Afrika så også en 6,9 prosent økning etter anbefalinger for børsnoterte selskaper.

Fremgang i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) varierer mye

 • Europa er hjem til fem av de seks landene med det høyeste mangfoldet i styrerommet
 • I Storbritannia er 22,7 prosent av styresetene holdt av kvinner uten at det har vært pålagt kvotering, som er blant annet et resultat av Davis Review-målet som krevde FTSE100-selskaper (The Financial Times Stock Exchange 100 Index) å ha minst 25 prosent kvinner i styrer innen 2015, som ble oppnådd.
 • Mesteparten av Midtøsten-regionen har svært lav representasjon av kvinner i styrerommet. Noen tiltak har blitt satt på plass for å møte utfordringen som «De forente arabiske emirater’ 2012 regelen» som krever at alle selskaper og offentlige etater å inkludere kvinner som styremedlemmer. Saudi-Arabias 2030-visjon har som mål å øke kvinners deltakelse i arbeidsstyrken.

Mangfoldet i Amerikanske styrerom stiger langsomt

 • I USA innehas 17,6 prosent av styresetene av kvinner, opp fra 14,2 prosent for to år siden. Mens det er ingen nasjonale kvoter for å få flere kvinner inn i styrerommet, har statlige tiltak blitt vedtatt for å bidra til å øke kvinners representasjon. Blant annet et tiltak i California, som ble den første staten til å kreve et spesifisert antall kvinnelige styremedlemmer i styrene til offentlige selskaper.
 • I Latin- og Sør-Amerika er kun 7,9 prosent kvinner representert i styrerommet.

Andel kvinner i styrer i Australasia (Australia og New Zealand) forsetter å øke, men forblir lav i resten av Asia

 • Australasia har høyest mangfold i styrerommet med 26,1 prosent.
 • Kjønnsmangfoldet i mange av Asias ledende økonomier er fortsatt lav på 9,3 prosent. Bare noen få land i regionen har kvoter eller andre mål for å løse problemet.

Les hele rapporten her.

Les "Women in the Boardroom" fra 2018 her.

Rapport: Women in the Boardroom

Last ned her
Var denne siden nyttig?