Artikkel

Kvinner i styrerommet

Et globalt perspektiv

Antall kvinner i styrer i næringslivet fortsetter å øke, men tallet på kvinnelige styreledere er fortsatt lavt internasjonalt. Totalt sett har kvinner nå 12 prosent av setene globalt, mens kun 4 prosent er styreledere.

Denne fjerde utgaven av rapporten tar for seg innsatsen i 49 land for å øke antallet kvinner i styreseter.

Hurtigmeny

Europeiske land fortsetter å være ledende innen kjønnsmangfold i styrerommet, med Norge, Frankrike, Sverige og Italia blant landene med høyest prosentandel av kvinner i styrene. Regionalt sett har landene i Nord- og Sør-Amerika, og Asia og stillehavsregionen hatt minst fremskritt. Når det gjelder kvinnelige styreledere har de tre regionene omtrentlig samme prosentnivå: EMEA (5 prosent), Amerika (4 prosent) og Asia/stillehavet (4 prosent).

Women in the boardroom: A global perspective

Social network diagram

The Women on Corporate Boards Pilot is an interactive network visualization linking companies across the globe based on non-executive directors that serve on the boards of common companies. This visualization incorporates several metrics in order to show the connectedness of companies with higher percentages of women on their board.

This visualization consists of several components:

  • Circle color: Corresponds to the percentage of a company's board members that are female. A darker shade indicates a higher proportion of female board members on a specific company board; a white circle indicates the absence of women directors on a specific company board.
  • Connections: A link between companies exists if at least one board member sits on the boards of both companies. The aggregated tenure of the directors the companies have in common is indicated by the length of the line connection. A shorter line connecting two circles represents a greater tenure for the common directors of the two companies.
  • Line color: Blue lines indicate entirely male connections, red lines indicate entirely female connections, and green lines indicate common board members of both genders.

Countries
Filter by country
Industries
Filter by industry


Update

Var denne siden nyttig?