Artikkel

Ledende praksis innen internrevisjon

Deloitte har utviklet retningslinjer for ledende praksis innen internrevisjon.

Transformasjon av internrevisjonen

Mange ønsker å fornye sin organisasjons visjon for internrevisjon (Internal Audit, IA), og vil se hva andre ledende aktører gjør på samme felt, og hvordan de skaper verdier. Deloitte deler derfor sitt perspektiv på rollen til og verdien av internrevisjon.

Viktige spørsmål inkluderer:

  • Hva fokuserer andre ledende IA-avdelinger på?
  • Hva er de ansvarlige for? Hvordan er de posisjonert, strukturert og utrustet?
  • Hvilke midler har de? Hvor og hvordan tiltrekker, beholder og utvikler de talenter?
  • Hvordan utfører de sine ansvarsområder? Verktøy? Evner?
  • Hvordan blir de evaluert?
Leading Practices of an Internal Audit Function

Det som kjennetegner ledende IA-avdelinger er at de oppnår en riktig balansegang mellom det å generere stor verdi for organisasjonen og det å ivareta tillitsansvaret fra sitt revisjonsmandat. IA spiller med andre ord en grunnleggende rolle i bedriftens håndtering av risiko og sikkerhet.

Leading practices of an internal audit function
Var denne siden nyttig?