Nordic Human Rights Study 2015

Artikkel

Nordic Human Rights Study 2015

Nordiske selskaper møter utfordringer når de skal overføre håndtering av spørsmål om menneskerettigheter til sin forretningspraksis.

På grunn av en bred interesse for FNs «Guiding Principles on Business and Human Rights» (UNGP) og et ønske om å øke forståelsen for feltet, har Deloitte gjennomført to studier om menneskerettigheter: én blant de største selskapene i Europa og en separat studie i Norden. Nordic Human Rights Study tar utgangspunkt i intervjuer med 26 av de største selskapene i Norden for å finne ut om menneskerettigheter er på styrets agenda og hvordan man håndterer relatert risiko. Studien inkluderer funn fra alle de fem nordiske landene – Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Var denne siden nyttig?