Haug med bøker på en tribune.

Artikkel

The Norway Compliance Survey

Risk Assessment

Sterk compliance får en stadig større plass på agendaen til næringslivet, mye på grunn av de vedvarende økonomiske og finansielle krisene. Selv om bedrifter ser ut til å gjøre fremskritt i å inkludere compliance på agendaen, viser «Norway Compliance Survey» at et flertall av norske selskaper fremdeles sliter med å få et solid grep på nyansene ved compliance og kontroller. Denne bekymringen får betydning i lys av det faktum at reguleringsbyrden kommer til å bli stadig viktigere, spesielt siden det ikke er noe regulatorisk sluttspill i horisonten, og fordi bedrifter må designe og konstruere compliance-systemer i et usikkert og dynamisk miljø. Flere norske selskaper investerer likevel ikke nok i støtte til en sterk compliance-funksjon.

The Norway Compliance Survey
Var denne siden nyttig?