Artikkel

Kan du nok om siste utvikling innen kredittrisikostyring?

Meld på deg vårt kurs online

Følg vårt avanserte kurs online og få en grundig forståelse av siste utvikling på en fleksibel og inspirerende måte.

Deloitte har i tett samarbeid med TU Delft University i Nederland gleden av å tilby et online kurs i Advanced Credit Risk Management. Kurset passer for ambisiøse beslutningstakere innenfor kredittrisikostyring og konsulenter som ønsker å beherske de viktigste modellene for styring av kredittrisiko. Dette er også en unik mulighet til å forstå og diskutere et regulatorisk rammeverk som stadig er i endring.

Kurset tilbyr:

 • 40-60 timer med opplæring
 • Profesjonelt Sertifikat/Diplom ved bestått kurs
 • Diverse tilgjengelig læringsmateriale og forum
 • 24/7 online tilgang (studer når det passer for deg)
 • Interaksjon med andre kursdeltakere, akademiske professorer og bransjespesialister

Kurset består av fire moduler som er bygget opp av en blanding av teori og praksis. Kunnskapen og erfaringen dette kurset gir vil deltakerne mulighet til å forbedre sitt arbeid innenfor kredittrisikostyring og bygge opp fremtidig karriere innen feltet.

Undervisningen ledes av Dr. Pasquale Crillo, som også er ansvarlig for den akademiske delen. Dr. Crillo jobber ved avdelingen for Applied Mathematics på Delft University of Technology (TU Delft) og jobber med finansiell statistisk modellering for store internasjonale selskap og institusjoner. Bidrag fra eksperter innen kredittrisiko fra Deloittes internasjonale nettverk sikrer praktisk relevans av kurset.

Basert på tilbakemeldinger vil vi følge opp norske kursdeltakere lokalt. Avhengig av interessen planlegger vi å fasilitere samlinger i våre lokaler i Bjørvika, for å diskutere og presentere viktige temaer fra kurset. Samlingene vil ikke påvirke kurset for øvrig og er kun ment som et ekstra tilbud. Meld din interesse her.

Gjør et dypdykk i kredittrisiko

Kurset gjør et dypdykk i emne kredittrisiko og vil hjelpe beslutningstakere og konsulenter å holde seg oppdatert og kunne navigere utviklingen innenfor dette fagfeltet. Kursdeltakere vil få en god forståelse for og praktisk erfaring med:

 • Siste fremskritt innen PD-modellering, inkludert GLM og maskinlæringsteknikker
 • LGD-modellering ved bruk av Survival models
 • Mulig fremtidig utvikling i det regulatoriske rammeverket (TRIM, CRR, CRD IV, etc)
 • Siste teknologiske fremskritt
 • IFRS 9, Basel II-III og den fremtidige Base IV

“A great experience for everyone dealing with credit risk management and for those who want to advance their knowledge in that field.”
- Modellutvikler, Nederlandsk Tier-1 bank

Lokal samling i Bjørvika

Meld deg på

Praktisk informasjon:
Startdato
: 30.Januar 2019
Pris: €1.500
Organisator: TU Delft & Deloitte
Lokal samling i Bjørvika: TBD

For mer informasjon, besøk kursets nettsted her.

Hvem passer kurset for?

Alle som er ambisiøse nok til å søke høyere kompetanse om kredittrisiko. Potensielle deltakere inkluderer:

 • Credit Risk Managers som ønsker bedre forståelse for hva som ligger bak formlene og modellene de daglig bruker og styrer etter.
 • Analytikere som ønsker bedre kompetanse innen kredittrisiko. 
 • Konsulenter som jobber inn mot finanssektoren

Forkunnskaper:

 • Basiskunnskaper om risikostyring
 • Statistikk og sannsynlighetsregning på høyskole/universitetsnivå. Relevant og pedagogisk repetisjonsmateriale vil være tilgjengelig for de som ønsker dette.
 • Relevant arbeidserfaring er et pluss
 • Under kurset vil koder og eksempler bli utviklet og delt ved bruk av programmeringsspråket R (gratis å laste ned og bruke) – men forkunnskaper om dette er ikke nødvendig.
Læringsmål
 • Oppnå forståelse for de siste regulatoriske utviklingene som IFRS 9, Basel II-III og fremtidige Base IV.
 • Utvikle en grundig forståelse for matematikken bak kredittrisikomodellering, som øker forståelsen for formler og modeller som brukes daglig.
 • Analysere styrker og svakheter ved sentrale kredittrisikomodeller.
 • Øke forståelsen for sentrale kredittrisikomodeller og feilsøking.
 • Undersøke og forstå implikasjonene ved ulike forutsetninger.
 • Utforske og forstå åpne spørsmål som små utvalg og modellering av avhengighet.

Dersom dette høres relevant og aktuelt ut for deg eller du sitter inne med noen spørsmål, ta kontakt med tidligere kursdeltakere og lokale fasilitatorer:

Var denne siden nyttig?