styret er ikke klar for problemer

Perspektiv

Styret overvurderer egen krisehåndtering

Styremedlemmer føler seg klar for å håndtere en krise dersom den skulle oppstå, men vårt dypdykk hinter til at de ikke er det.

A crisis of confidence er en global undersøkelse som ser på gapet mellom virkelig og oppfattet krisehåndtering, sett gjennom øynene til styremedlemmer og de store selskapene de veileder. I rapporten gir respondentene av sin innsikt, og deler sine bekymringer om problemer som kan oppstå – og deres eget selskaps kriseberedskap for å takle dem.

Rapporten tar opp:
  • Styremedlemmenes tillit til deres eget selskaps krisehåndtering.
  • Styremedlemmenes oppfatning av selskapets svakheter, og selskapets tiltak for å bedre disse svakhetene.
  • Styrets rolle før, under og etter en krise.
  • Praktiske steg for å ta selskapets styre fra å ha bevissthet om potensielle problemer som kan oppstå, til faktisk å håndtere dem.
Last ned rapporten

Hovedfunn

About the survey

To assess the state of crisis readiness in large organizations, Forbes Insights, on behalf of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, conducted a survey of more than 300 board members from companies representing every major industry and geographic region. The survey, conducted in the fourth quarter of 2015, targeted companies with annual revenues that ranged from US$500 million to more than US$20 billion (or the equivalent).

Var denne siden nyttig?